Fiscalitate

Buletin fiscal nr. 28

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice

Ordinul nr. 1.099/2016 (în continuare, „Ordinul”), publicat în Monitorul Oficial nr. 577/29 iulie 2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice

Sumarul prevederilor principale:

  • Clarificări cu privire la rezidenţa fiscală parţială: dacă o persoană fizică soseşte în România pe parcursul unui an fiscal, aceasta va fi supusă impozitului pe venit din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la care persoana fizică devine rezidentă în România. În perioada cuprinsă între data sosirii si data la care devine rezidentă în România, persoana fizică este supusă impozitului numai pentru veniturile obţinute din România, fiind considerată nerezidentă;
  • Persoanele fizice străine care au devenit rezidente în România și care pleacă din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive vor fi considerate nerezidente de la data plecării, fără a avea obligația de a face dovada schimbării rezidentei;
  • Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, continuă să fie considerate rezidente în România, având obligație fiscală integrală, până la data schimbării rezidenței. Prin urmare, în practică autorităţile fiscale nu ar trebui să mai refuze schimbarea rezidenţei pentru perioade retroactive;
  • Locuinţa permanentă aflată la dispoziţia persoanei fizice (un criteriu important pentru stabilirea rezidenţei fiscale) este considerată a fi orice loc disponibil pentru şi/sau pentru membrii familiei acesteia (fie proprietate personală, fie închiriată). Astfel, Ordinul ar clarifica în mod normal cazurile în care anumite autorităţi fiscale nu considerau a fi locuinţe permanente spaţiile închiriate de terţi pentru persoanele fizice;
  • Ordinul modifică conţinutul Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale la sosirea în România/ plecarea din România, precum şi a notificărilor emise de autorităţile fiscale (de ex: notificările vor indica data de la care persoana fizică este considerată rezidentă sau nerezidentă fiscal în România).

Aspecte importante care nu au suferit modificări:

  • Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere mai mare de 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat au în continuare obligaţia completării chestionarului de rezidenţă fiscală;
  • Persoanele fizice care pleacă din România (inclusiv cetăţenii români care îşi păstrează domiciliul în România) pentru o perioadă mai mare de 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive au în continuare obligaţia completării chestionarului înainte de a părăsi ţara;
  • Persoanele fizice care sunt/devin rezidente fiscal în alte state trebuie să obţină un certificat de rezidenţă fiscală şi să îl pună la dispoziţia autorităţilor fiscale române (cu exceptia cazurilor specifice prevăzute de lege);
  • Persoanele fizice trebuie să înştiinţeze autorităţile fiscale cu privire la orice schimbare a informaţiilor iniţiale relevante în stabilirea rezidenţei fiscale. Autorităţile vor emite, dacă este cazul, o nouă notificare;
  • Persoanele fizice trebuie să transmită autorităţilor diverse documente justificative (de ex: contracte de angajare/ detaşare, contracte de chirie). De asemenea, autorităţile pot solicita un certificat care atestă scoaterea din evidenţa fiscală din celălalt stat. Toate documentele trebuie traduse în limba română.

La data intrării în vigoare a prezentului Ordin, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 74/2012 se abrogă.

Prevederile Ordinului intră în vigoare începând cu 29 iulie 2016.

Share Button

Leave a Reply