Fiscalitate

Proiectul de Ordonanță privind implementarea sistemului de plată defalcată a TVA

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

A fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice un proiect de Ordonanță privind implementarea sistemului de plată defalcată a TVA.

Astfel, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România potrivit art. 316 din Codul Fiscal (precum și instituțiile publice înregistrate potrivit aceluiași articol) au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. Plata defalcată de TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, pentru care locul livrării/prestării este în România (sunt prevăzute anumite excepții).

Astfel, se stabilesc regulile de deschidere și funcționare a conturilor de TVA, respectiv de debitare și creditare a acestora , precum și o serie de reguli specifice, dintre care menționăm:
– Plata de către beneficiari (instituții publice, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu excepția persoanelor fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația înregistrării) a TVA aferente operațiunilor taxabile se va face în contul distinct de TVA;
– Obligația depunerii în numerar/virament în contul de TVA propriu de către furnizor/prestator, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, a diferenței de TVA aferente încasărilor în numerar și TVA aferente plăților în numerar efectuate într-o zi;
– Posibilitatea retragerii sumelor din conturile distincte de TVA în cazul unor operațiuni stabilite prin ordin al președintelui ANAF, cu acordul organului fiscal;
– Se interzice retragerea (debitarea) de sume din conturile distincte de TVA în alte situații decât cele prevăzute de lege, precum și retragerea de numerar;
– În cazul încetării existenței persoanei impozabile (titular al contului distinct), sumele existente în contul/conturile de TVA se fac venit la bugetul de stat.

De asemenea, se aduc clarificări cu privire, de exemplu, la plata TVA în contul de TVA al furnizorului în cazul cesiunilor de creanțe prin operațiuni de factoring, precum și în cazul sumelor puse la dispoziția furnizorului într-un cont de garanții, cont escrow sau similar, stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice și a modului de calcul a TVA care trebuie virată în contul de TVA al furnizorului în cazul plăților parțiale/facturilor care cuprind operațiuni supuse mai multor cote de TVA și/sau mai multor regimuri de impozitare.

Conform proiectului de ordonanță, constituie contravenții (dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții ca, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni), de exemplu nedeschiderea contului distinct de TVA, plata TVA în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, nevirarea TVA în propriul cont de TVA, debitarea contului de TVA de către titular în alte condiții decât cele stabilite de lege, etc. Sancțiunile stabilite pot ajunge la 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului (sunt prevăzute sancțiuni în funcție de situații specifice).

Prevederile menționate în proiectul de Ordonanță se aplică opțional de la 1 Septembrie 2017 (pentru anumite prevederi) și obligatoriu de la 1 octombrie 2017.

Share Button

Leave a Reply