Sumarul articolelor – Anul II – 2015

image_pdfimage_print

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[puteţi accesa aici lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 12/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș – Gânduri de final de sezon fiscal
Cosmin Flavius Costaş – Conferința Cluj Tax Forum – 19 februarie 2016
655
656
Politici fiscale – Proceduri de infringement în materie fiscală la nivelul Uniunii Europene (decembrie 2015) 660
Cosmin Flavius Costaș, Tudor Vidrean-Căpuşan – Tratamentul fiscal al veniturilor obținute din vânzarea fotografiilor prin intermediul unor site-uri de specialitate localizate în Statele Unite ale Americii 661
Maria Claudia Andrieș – Despre taxele de mediu în România. Clasificare şi implicaţii (II) 665
Septimiu Ioan Puţ – Puterea argumentului fiscal 672
Cosmin Flavius Costaș – Identitatea chestiunii litigioase în procesul fiscal român 680
Cosmin Flavius Costaş, Lia Sabou – Cursul de schimb valutar, pe masa Curţii Constituţionale
Cosmin Flavius Costaş, Lia Sabou – Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii. Lipsă motivare. Nulitate
686

695

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 1 – 22 decembrie 2015 700

Sumar Tax Magazine Nr. 11/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș – Controversata taxare „verde”
Cosmin Flavius Costaş – Conferința Cluj Tax Forum – 19 februarie 2016
587
589
Cosmin Flavius Costaș – An Account of Romania’s Green Taxes 592
Maria Claudia Andrieș – Despre taxele de mediu în România. Clasificare şi implicaţii (I) 602
Tudor Vidrean-Căpușan – Timbrul de mediu. Incompatibilitate sau nu cu dreptul Uniunii Europene? 609
Horațiu Sasu – (Încă) un abuz la adresa contribuabililor și soluțiile în favoarea afacerilor de bună-credință 614
Andrei Iancu – Executarea silită a redevențelor miniere și petroliere majorate prin ordonanțe de Guvern 622
Cosmin Flavius Costaș – Ecotaxa. Tehnologia oxo-biodegradabilă. Nelegalitatea impunerii 632
Viorel Terzea – Impozit pe venit. Transmisiunea succesorală a bunurilor 645
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 29 octombrie – 30 noiembrie 2015 649

Sumar Tax Magazine Nr. 10/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș – En garde
Cosmin Flavius Costaş – Call for papers. Provocări fiscale: coduri, amnistii fiscale și impozitarea jocurilor de noroc
529
530
Diana Oprescu – Provocările redefinirii activităţilor independente 531
Andrada Pleș, Corina Popescu – Anul amnistiilor fiscale: episodul III – anularea debitelor fiscale accesorii 534
Daniela-Olivia Ghicajanu – Impozitarea transferurilor de sportivi – perspectiva internațională (II) 537
Cosmin Flavius Costaş, Tudor Vidrean-Căpuşan – Bumerangul practicilor abuzive ale fiscului în materie de TVA 548
Cristina Oneț – Competența organelor fiscale 553
Andrei Iancu – Suspendarea inspecţiei fi scale în ipoteza sesizării penale, în locul suspendării contestaţiei administrative formulate de contribuabil – propunere de lege ferenda 560
Bianca-Daniela Szanto-Petria – Un nou standard al previzibilităţii legii penale în domeniul evaziunii fiscale 569
Viorel Terzea – Taxă regularizare autorizație. Termen de prescripție 499
507
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna octombrie 2015 579

Sumar Tax Magazine Nr. 9/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaş – Pledoarie pentru studiul aprofundat al dreptului fiscal
Cosmin Flavius Costaş – Call for Papers: Provocările Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală 2016
462
463
Alexandra Smedoiu – Piața de capital în era noului Cod fiscal 464
Ioana Maria Costea – Interogări preliminare privind penalitatea de nedeclarare 467
Andreea Mitiriță – Noul Cod fiscal – prevederi în materie de impozite directe 471
Raluca Vasile – Deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar –
modificări aduse de noul Cod fiscal începând cu 1 ianuarie 2016
474
Daniela-Olivia Ghicajanu – Impozitarea transferurilor de sportivi – perspectiva internațională (I) 476
Marilena Ene – Principiile fiscalității 484
Raluca Ivan – Impozitarea profi tului societăților-mamă și filialelor în interiorul Uniunii Europene: între evitarea dublei impuneri şi perfectarea pieţei unice. Partea a II-a: Aplicarea Directivei 90/435/CEE și 2011/96/UE 489
Cosmin Flavius Costaş – Proceduri penale şi fi scale paralele. Interdicţia continuării procedurii fiscale după achitarea în procedura penală
Cosmin Flavius Costaş – Detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale. Evoluții recente 
499
507
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – completul competent să judece recursul în interesul legii
Decizia nr. 14 din 22 iunie 2015
515
Viorel Terzea – Impozit pe profit. Servicii de consultanță 517
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
în luna septembrie 2015
522

Sumar Tax Magazine Nr. 8/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaş – Justiția fiscală, între Scylla și Caribda
Cosmin Flavius Costaş – Call for papers: provocările Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală 2016
392
393
Alin Văsonan – Scurte considerații cu privire la natura juridică a proceselor-verbale întocmite de organele fiscale la solicitarea organelor de urmărire penală în vederea stabilirii prejudiciilor produse bugetului de stat ca urmare a unor operațiuni economice fictive, în lumina jurisprudenței Curții de Apel Oradea. 394
Raluca Tudor –Business angels și facilitățile fiscale din România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii 399
Daniela-Olivia Ghicajanu –Impozitarea veniturilor sportivilor – perspectivă internațională. 402
Raluca Ivan- Impozitarea profitului societăților-mamă și filialelor în interiorul Uniunii Europene: între evitarea dublei impuneri și perfectarea pieței unice Partea I: Istoric și delimitări conceptuale. 413
Liviu Oltean – Posibila neconstituționalitate a Legii nr. 209/2015 din perspectiva amnistiei fiscale selective. 422
Andrei Iancu – De câte ori îi este permis să greșească organului fiscal? 426
Tudor Vidrean-Căpușan, Darius Pătrăuș – Este compatibilă taxa pe viciu cu dreptul Uniunii Europene? 433
Viorel Terzea – Refuzul dreptului de deducere a TVA-ului în lipsa facturii originale 438
Cosmin Flavius Costaş – Servicii de consultanță nonfictive pe bază de abonament. Destructurarea unui mit național. 445

Sumar Tax Magazine Nr. 7/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaş – Untold. Povestea nespusă a datelor personale de natură fiscală
Cosmin Flavius Costaş – Call for papers: provocările Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală 2016
328
331
Horatiu Sasu – Noile criterii privind activitățile independente. 332
Comin Flavius Costas –False prejudicii fiscale în dosarele penale.  Cazul dividendelor nedistribuite și neplătite 337
Andra Ples, Luisiana Dobrinescu –Impozitarea organizațiilor nonprofit – aspecte din practica inspecțiilor fiscale. 341
Cosmin Flavius Costaș, Tudor Vidrean-Căpușan- TVA imobiliar reinterpretat. Dezlegarea litigiilor naționale în lumina hotărârii CJUE în afacerea Salomie și Oltean. 346
Tudor Vidrean-Căpușan – Dreptul la apărare în materie fiscală. Evoluții recente. 361
Dan-Sebastian Chertes – Abonament pentru servicii medicale: contribuții voluntare de sănătate deductibile limitat sau cheltuieli nedeductibile? (I)raționalitatea unei opțiuni fiscale restrictive a legiuitorului 367
Lia Sabou – Fonduri europene. Acuzații referitoare la crearea de „condiții artificiale” în vederea obținerii finanțării pentru proiectele de investiții. Jurisprudență esențialmente divergentă 370
Tudor Vidrean Capusan – Taxă de poluare suportată în cadrul unui contract de leasing. Inexistența obligației de plată a TVA 375
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în luna iulie 2015. 382

Sumar Tax Magazine Nr. 6/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaş – Lunga vară fierbinte a dreptului fi scal
Cosmin Flavius Costaş – Call for papers: provocările Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală 2016
276
277
Sorin Roman – Detașarea și delegarea salariaților pentru prestarea de servicii transnaționale pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene – regimul fi scal al diurnei, cazul companiilor de transport internaționale. 278
Luisiana Dobrinescu – Profesiile liberale și contractele de muncă… 283
Dan-Sebastian Chertes – Problema deductibilității cheltuielilor efectuate cu recuperarea capacității de muncă a avocatului. Lipsa unei prevederi în Codul fiscal care să permită o astfel de deductibilitate. Eventual remediu legislativ”. 287
Mădălina Andrei-Bunea, Gabriela Bucătariu – Aplicarea cotei de TVA de 5% în cazul în care declarațiile autentice sunt prezentate de către cumpărători ulterior autentificării contractelor de vânzare-cumpărare. Recunoașterea dreptului de deducere al contribuabilului de la data la care a devenit de drept plătitor de TVA. 289
Cosmin Flavius Costaș – Despre procedurile fiscale ilicite create de autoritățile locale. 298
Horațiu Sasu – De ce ne luăm la trântă cu „marii evazioniști”: PFA, întreprinderi individuale/familiale…? 307
Viorel Terzea – Contract de achiziții publice. Lucrări suplimentare neacceptate. Regimul juridic al impozitului pe profit și al TVA-ului corespunzător contravalorii lucrărilor suplimentare. 313
Birou notarial. Cheltuieli care nu au legătură cu activitatea. Nedeductibilitate 318
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în luna iunie 2015. 321

 

Sumar Tax Magazine Nr. 5/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaş – Editorial 214
Carmen Afanasenco – Cheltuielile de cercetare-dezvoltare – de la Fata Morgana la realitate. 215
Ioana Maria Costea, Despina Martha Ilucă – Din nou despre activitățile (in)dependente. 218
Sorin Roman – Validitatea declarațiilor notariale în cazul achizițiilor de imobile cu cota de TVA de 5% – o abordare „frontală”. 223
Paul Sorinca – Aplicarea principiului ne bis in idem în caz de concurs între procedura fi scală și cea penală. 228
Daniel Nițu – Articolul 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Neconstituționalitate. Efecte. 235
Alexandra Lăncrănjan, Radu Slăvoiu – Considerații cu privire la incriminarea prevăzută în art. 6 din Legea nr. 241/2005i. 246
Viorel Terzea – Deschiderea procedurii insolvenței față de o societate comercială. Posibilitatea declarării stării de insolvabilitate conform art. 176 C.proc.fisc. 255
Cosmin Flavius Costaș – Decizia Curții Constituționale nr. 66 din 26 februarie 2015 – cu comentariu. 261
Cosmin Flavius Costaș – Sinteza hotărârilor în materie fi scală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului
în intervalul 30 aprilie – 28 mai 2015
.
270

Sumar Tax Magazine Nr. 4/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaş – Un avocat la Curtea Justiției Fiscale Europene. 164
Raluca Tudor – Propuneri de modifi care a Codului fi scal începând cu 1 ianuarie 2016 (II). 166
Andrei Iancu – Caracterul deductibil al cheltuielilor la stabilirea impozitului pe profi t. Nelegalitatea condiționării acestui caracter de obținerea efectivă a veniturilor. 169
Ioana-Eleonora Tudoran – Restricții de natură fiscală în contradicție cu principiul libertății de stabilire a societăților
în Uniunea Europeană. Repere relevante în jurisprudența Curții Europene de Justiție.
176
Mihai-Daniel Dinu – Neemitere de bonuri fiscale din cauza lipsei de rolă hârtie pentru casa de marcat. Înlocuirea sancțiunilor amenzii, confiscării și suspendării activității cu avertisment. 182
Gabriela Bogasiu – Principiul unicității inspecției fiscale. Interpretarea art. 105 alin. (3) C.proc.fisc. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. 191
Viorel Terzea – Impozit pe clădiri care fac parte din domeniul public și fac obiectul unui contract de concesiune. Neîndeplinirea obligației de evaluare. Cuantumul taxei. 198
Cosmin Flavius Costaș – Taxa pentru emisii poluante. Incompatibilitatea repetată a reglementării naționale cu art. 110 TFUE. 203
Cosmin Flavius Costaș – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna aprilie 2015. 207

Sumar Tax Magazine Nr. 3/2015

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaş – În zodia antifraudei. Reflecţii asupra unui control incontrolabil. 100
Raluca Tudor – Propuneri de modificare a Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2016 . 102
Dragoș Pătroi, Adrian Bența  – Taxarea inversă potrivit proiectului de aprobare a noului Cod fiscal. 105
Cosmin Flavius Costaș, Tudor Vidrean-Căpușan – Deductibilitatea TVA în cazul cheltuielilor legate de autovehicule. 108
Tudor Vidrean-Căpușan – Principiul proporționalității aplicat în cazul TVA. 120
Cosmin Flavius Costaş – Măsuri asigurătorii. Contestație admisă. Executare provizorie. Inadmisibilitatea apelului – comentariu . 134
Horaţiu Sasu – Două interpretări abuzive pornind de la neglijenţa în contabilitate. 136
Viorel Terzea – Angajare răspundere solidară a unui asociat pentru insolvenţa generată de neplata impozitelor. Nelegalitate . 143
Viorel Terzea – Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavare . 146
Cosmin Flavius Costaş – TVA imobiliar. Lipsa transpunerii art. 12 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE. Neretroactivitate . 149
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna martie 2015. 158

Sumar Tax Magazine Nr. 2/2015

Articol pagina
Ciprian Păun – Aspecte de ordin fi scal privind veniturile persoanelor fi zice nerezidente din activități dependente.  54
Georgiana Iancu – Tranzacţii cu bunuri imobile efectuate de persoane fizice: în ce condiții o persoană fi zică dobândește calitatea de persoană impozabilă din perspectiva TVA?.  59
Gabriela Dănilă – Sinteză a jurisprudenței CEDO în litigiile cu elemente de drept fiscal (IV).  63
Horațiu Sasu – Cine poate fi subiect activ al infracțiunii de evaziune fiscală?.  70
Cosmin Flavius Costaș – Procesele-verbale antifraudă fiscală – acte administrative fi scale.  76
 Viorel Terzea – Contestația administrativă fiscală. Formalități.  81
Viorel Terzea – Respingerea contestației administrative fiscale ca nemotivată. Obligația instanței de a analiza fondul contestației.  80
Viorel Terzea – Zona de protecție aferentă căii ferate. Scutire de la plata impozitului pe teren. Condiții.  87
Sergiu-Leon Rus – Contencios administrativ fiscal. Amendă judiciară stabilită în sarcina conducătorului autorității fiscale pârâte pentru lipsa unui răspuns la întrebări adresate de instanță. Inadmisibilitate – jurisprudență adnotată.  90
Cosmin Flavius Costaș – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în litigiile fiscale (februarie 2015).  94

Sumar Tax Magazine Nr. 1/2015

Articol pagina

Corneliu-Teofil Teaha – Putem să fi m liniștiți: evaziunea din România are viitorul asigurat! În opinia ANAF, copiii noştri sunt deja mari evazionişti!

2

Luisiana Dobrinescu – Măria Sa, Conformarea voluntară

4

Ioana Roman – Restricții de ordin fiscal la libera circulație a capitalurilor. Incidenţa în materia succesiunilor şi a donaţiilor

6

Tudor Vidrean-Căpușan – Mai pot avea titularii profesiilor liberale dreptul de a nu include bunurile de uz personal în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată

10

Cristian Rapcencu – Tratamentul contabil și fiscal aferent reevaluării clădirilor

14

Cosmin Flavius Costaș – Termenul de prescripție a contribuțiilor de asigurări sociale

34

Gabriela Dănilă – Sinteză a jurisprudenței CEDO în litigiile cu elemente de drept fiscal (III)

43

Viorel Terzea – Dobândirea dreptului de proprietate. Neefectuarea publicității imobiliare. Efecte în ce privește dreptul de deducere a TVA-ului – cu notă explicativă

49

[puteţi accesa aici lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]