Autori

image_pdfimage_print

Theodor Artenie, managing director tax la Schoenherr Tax Bucharest SRL

Regimul fiscal al operațiunilor de „crowd-funding” – Tax Magazine nr. 3/2014

Sorin Biban, tax manager la Biriș Goran SPARL

Aspecte legate de deductibilitatea TVA-ului – Tax Magazine nr. 2/2014

Gabriel Biriș, avocat, partener al Biriș Goran SPARL

Contribuțiile sociale obligatorii. Reducere versus reformă – Tax Magazine nr. 1/2014

Gabriela Bogasiu, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal

Principiul unicităţii inspecţiei fiscale. Interpretarea art. 105 alin. (3) C.proc.fisc. Ajustarea bazei de impozitare a TVA – Tax Magazine nr. 4/2015

Oana Ciurez, senior associate, tax, Ernst & Young România

Cosmin Costaș, avocat, partener al Costaș, Negru & Asociații, asistent universitar doctor la UBB Cluj, Facultatea de Drept

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna aprilie 2015 – Tax Magazine nr. 4/2015

 Taxa pentru emisii poluante. Incompatibilitatea repetată a reglementării naționale cu art. 110 TFUE – Tax Magazine nr. 4/2015

Un avocat la Curtea Justiției Fiscale Europene. – Tax Magazine nr. 4/2015

În zodia antifraudei. Reflecţii asupra unui control incontrolabil. – Tax Magazine nr. 3/2015

Măsuri asigurătorii. Contestație admisă. Executare provizorie. Inadmisibilitatea apelului – Tax Magazine nr. 3/2015

TVA imobiliar. Lipsa transpunerii art. 12 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE. Neretroactivitate – Tax Magazine nr. 3/2015

Procesele-verbale antifraudă fiscală – acte administrative fi scale – Tax Magazine nr. 2/2015

 Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în litigiile fiscale (februarie 2015) – Tax Magazine nr. 2/2015

Termenul de prescripție a contribuțiilor de asigurări sociale – Tax Magazine nr. 1/2015

Observații privind aplicarea art. 128 alin. (7) din Codul fiscal – Tax Magazine nr. 3/2014

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 21 octombrie 2014, Lungu și alții c. România – Tax Magazine nr. 3/2014

Epopeea impozitului pe mijloacele de transport. Despre fisc, Curtea de Conturi și securitatea juridică în materie fiscală – Tax Magazine nr. 2/2014

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), cauza C-331/13, Ilie Nicolae Nicula împotriva Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrației Fondului pentru Mediu – Tax Magazine nr. 2/2014

Ioana Costea, avocat în Baroul Iași, lector universitar doctor la Univ. Al.I. Cuza din Iași, Facultatea de Drept

Daniel Dascălu,  avocat partener, D&B David şi Baias

Unele comentarii cu privire la motivele care au determinat apariţia Hotărârii CJUE din Cauza BCR Leasing şi principalele concluzii ce se desprind din conţinutul acesteia – Tax Magazine nr. 1/2014

Mihai-Daniel Dinu, avocat, Baroul Constanța

Neemitere de bonuri fiscale din cauza lipsei de rolă hârtie pentru casa de marcat. Înlocuirea sancțiunilor amenzii, confiscării și suspendării activității cu avertisment – Tax Magazine nr. 4/2015

Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner al Dobrinescu Dobrev SCA

Măria Sa, Conformarea voluntară – Tax Magazine nr. 1/2015

Andrei Iancu, avocat colaborator senior al Dragne & Asociații SCA

Caracterul deductibil al cheltuielilor la stabilirea impozitului pe profit. Nelegalitatea condiționării acestui caracter de obținerea efectivă a veniturilor – Tax Magazine nr. 4/2015

Oana Manuceanu, tax director la Schoenherr Tax Bucharest SRL

Dragoș Pătroi, managing partner al DRP Tax Wizards, cadru universitar asociat la ASE București

Taxarea inversă potrivit proiectului de aprobare a noului Cod fiscal – Tax Magazine nr. 3/2015

Ciprian Păun, avocat, managing partner al Ciprian Păun Law Office, conferențiar universitar doctor la UBB Cluj, Facultatea de științe economice și gestiunea afacerilor

Aspecte de ordin fi scal privind veniturile persoanelor fi zice nerezidente din activități dependente – Tax Magazine nr.  2/2015

Mihaela Popescu, tax diector la Schoenherr Tax Bucharest SRL

Horațiu Sasu, jurist, consultant în afaceri în Sibiu

Două interpretări abuzive pornind de la neglijenţa în contabilitate – Tax Magazine 3/2015

Cine poate fi subiect activ al infracțiunii de evaziune fiscală? – Tax Magazine nr. 2/2015

Neprezentarea fortuită a documentelor nu este evaziune fiscală – Tax Magazine nr. 4/2014

Împiedicarea verificării efectuate de organele de control e întotdeauna evaziune fiscală? – Tax Magazine nr. 3/2014

Probleme ivite în practică referitor la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale – Tax Magazine nr. 2/2014

Cristian Rapcencu, Managing Partner S&R Accounting Leader SRL

Tratamentul contabil și fiscal aferent reevaluării clădirilor – Tax Magazine nr. 1/2015

Tratamentul contabil și fiscal aferent reevaluării terenurilor – Tax Magazine nr. 4/2014

Gabriel Sincu, executive director, tax, Ernst & Young România

Amnistia fiscală – trecut prezent și viitor – Tax Magazine nr. 1/2014

Viorel Terzea, judecător, Curtea de Apel Pitești, secţia a II-a civilă (comercială și de contencios administrativ)

Tudor Vidrean-Căpușan, avocat, colaborator al Costaș, Negru & Asociații

Deductibilitatea TVA în cazul cheltuielilor legate de autovehicule. – Tax Magazine nr. 3/2015

Principiul proporționalității aplicat în cazul TVA – Tax Magazine nr. 3/2015

Mai pot avea titularii profesiilor liberale dreptul de a nu include bunurile de uz personal în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată – Tax Magazine nr. 1/2015

Analiza jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie de fiscalitate (I) – Tax Magazine nr. 4/2014

Observații privind aplicarea art. 128 alin. (7) din Codul fiscal – Tax Magazine nr. 3/2014

Durata rezonabilă a litigiilor fiscale – Tax Magazine nr. 3/2014