Politica de confidentialitate

image_pdfimage_print

            NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I. INTRODUCERE

Această notificare privind protecția datelor cu caracter personal are rolul de a enunța rolul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul site-ului www.taxnews.ro și ce preconizăm să facem cu informațiile dvs. personale atunci când luați contact cu noi sau utilizați serviciile noastre, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR), Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

N.B. Site-ul taxnews.ro este doar un site de prezentare și de publicare a materialelor cu conținut juridic, iar pe acest site nu se desfășoară activități comerciale. Orice achiziție referitoare la articole sau la revista Tax Magazine se vor desfășura prin Editura Solomon (www.editurasolomon.ro), a cărei Politică privind protecția datelor și Termeni și Condiții vă rugăm să le consultați, în situația în care aveți neclarități.

Vă vom transmite:

 • Ce tip de date cu caracter personal procesăm;
 • În ce scop prelucrăm aceste informații;
 • Dacă există necesitatea furnizării datelor cu caracter personal către terțe persoane;
 • Pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal;
 • Dacă există și alți destinatari ai informațiilor dvs. personale;
 • Dacă intenționăm să transferăm în altă țară informațiile; și
 • Dacă luăm decizii automate sau facem profilări.

 

II. DATE DESPRE OPERATOR

Societatea EDITURA SOLOMON SRL, persoană juridică română, având cod unic de identificare în scopuri de TVA – RO 32867605, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2522/2014, cu sediul în București, Str. Acumulatorului, nr. 15, ap. 10, et. 2, cam. 1, sector 1, telefon 0725.356.750, e-mail office@editurasolomon.ro, având calitatea de operator de date cu caracter personal operează și gestionează site-ul taxnews.ro ca o extensie a activității editurii pentru a promova și a informa persoanele pasionate de domeniul juridic asupra unor aspecte legislative prin articole scrise de redacție sau alți parteneri.

 

III. DE UNDE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele prelucrate automat în timpul vizitării

Navigatorul dumneavoastră transmite automat, de fiecare dată când accesați site-ul www.taxnews.ro, date care sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Aici sunt incluse următoarele date (denumite în cele ce urmează „Datele din fișierele jurnal”):

 • Informații despre tipul de navigator și versiunea acestuia;
 • Sistemul de operare al utilizatorului;
 • Furnizorul de servicii de Internet și adresa IP a utilizatorului; și
 • Data și ora accesului.

Datele colectate în fișierele jurnal sunt evaluate anonim în scopul îmbunătățirii continue a site-ului web www.taxnews.ro, adaptării acestuia și remedierii prompte a erorilor, în cazul în care acestea apar pe parcursul utilizării site-ului. În aceste scopuri, colectăm aceste date potrivit interesului nostru legitim în prelucrarea datelor, conform cu art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Într-un format anonimizat, datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru detectarea erorilor de funcționare și asigurării securității sistemului, inclusiv detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și fraudă și tentativelor de abuz. Datele sunt stocate o perioadă de 30 zile și sunt apoi șterse. Datele din fișierele jurnal a căror stocare viitoare este necesară în scopuri probatorii nu sunt șterse înainte de soluționarea definitivă a respectivului incident și pot fi, în cazuri individuale, transmise către autoritățile de cercetare.

 1. Datele prelucrate neautomat
 2. Contactare pentru solicitări, sesizări, reclamații
 • Nume, prenume;
 • Adresa e-mail;
 • Cont bancar, la achiziționarea produselor;

Ne puteți contacta atât în formularul de contact sau prin e-mail la adresa office@editurasolomon.ro. Vom prelucra datele pe care ni le-ați comunicat pentru a răspunde solicitării dumneavoastră.

Deținem un interes legitim în a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. Dacă scopul solicitării dumneavoastră este încheierea unui contract, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

 1. Comunicare comercială

Dacă și în măsura în care ați solicitat primirea de informații sau materiale prin e-mail, nu în scop publicitar, ci în scopul desfășurării obligațiilor contractuale asumate, prelucrarea datelor necesare se realizează în temeiul juridic reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR.

 

IV. DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII ȘI CARE E BAZA LEGALĂ

Când interacționați în orice fel cu noi, este posibil să ne furnizați date pentru îndeplinirea unor scopuri, precum:

 • Crearea unui cont pe platforma WordPress pentru a avea acces la materialele achiziționate de pe site-ul editurasolomon.ro, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679, strict utilizatorilor care au abonament lunar la revista online, dar pe site-ul www.taxnews.ro nu se poate efectua logarea, iar acesta să stocheze datele dumneavoastră;
 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastră și noi, inclusiv de parteneriat, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru oferirea de transparență și informare și pentru sprijinirea exercitării dreptului la liberă exprimare conform art. 6 alin. 1 lit. a), c) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a răspunde la întrebări și solicitări, conform art. 6 alin. 1 lit. f) sau b) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru a ne conforma legislației, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679.

V. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform legii privind protecția datelor, aveți drepturi despre care trebuie să vă informăm. Drepturile disponibile pentru dvs. depind de motivul nostru pentru prelucrarea informațiilor dvs.

 1. Dreptul dvs. de acces

Aveți dreptul să întrebați dacă prelucrăm informațiilor dvs. personale. Puteți solicita, de asemenea, copii ale informațiilor dvs. personale în scris. Acest drept vi se aplică întotdeauna.

Puteți face o solicitare de acces pentru a afla:

 • ce informații personale deținem despre dumneavoastră;
 • cum folosim datele;
 • către cine divulgăm datele cu caracter personal; și
 • de unde am primit datele.

 

 1. Dreptul dvs. la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea informațiilor despre care considerați că sunt inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați completarea informațiilor despre care considerați că sunt incomplete. Acest drept vi se aplică întotdeauna.

Puteți contesta exactitatea datelor cu caracter personal deținute de către noi și puteți solicita corectarea sau ștergerea acestora. Dacă datele dvs. sunt incomplete, puteți să ne cereți să le completăm adăugând mai multe detalii.

Pentru a vă exercita dreptul, trebuie să ne informați asupra faptului că contestați exactitatea datelor dvs. și doriți ca acestea să fie corectate. Ar trebui să:

 • precizați clar ceea ce credeți că este inexact sau incomplet;
 • explicați cum ar trebui corectat; și
 • acolo unde este disponibil, furnizați dovezi despre inexactități.

O solicitare poate fi verbală sau în scris. Vă recomandăm să urmați în scris orice solicitare verbală, deoarece acest lucru vă va permite să vă explicați grija, să faceți dovezi și să vă prezentați soluția dorită. De asemenea, va oferi o dovadă clară a acțiunilor dvs. dacă decideți să contestați răspunsul nostru.

 1. Dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră în anumite circumstanțe. Dreptul se aplică numai în următoarele circumstanțe:

 • societatea nu mai are nevoie de datele dvs. pentru motivul inițial pentru care au colectate sau utilizate;
 • inițial ați consimțit ca societatea să folosească datele dvs., dar v-ați retras consimțământul și nu există alt temei legal;
 • societatea a colectat sau utilizat datele dvs. în mod ilegal;
 • societatea are obligația legală de a vă șterge datele.

Societatea poate refuza ștergerea datelor dvs. în următoarele circumstanțe:

 • atunci când societatea este obligată din punct de vedere legal să stocheze datele dvs., astfel încât să respecte prevederile legale, conform Legii nr. 16/1996 și nu numai;
 • atunci când păstrarea datelor dvs. este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • când ștergerea datelor dumneavoastră ar prejudicia cercetarea științifică, istorică sau arhivarea care este în interesul public.

Dacă se aplică o derogare a dreptului de ștergere, societatea poate refuza în totalitate sau parțial să respecte cererea dvs. Societatea poate, de asemenea, să refuze solicitarea dvs., dacă este, așa cum prevede legea, „formulată în mod vădit nefondat sau excesiv”.

 

 1. Dreptul dvs. la restricționarea procesării

Puteți limita modul în care societatea folosește datele dvs. personale dacă sunteți preocupat de acuratețea datelor sau de modul în care acestea sunt utilizate. Acest drept este strâns legat de drepturile dvs. de a contesta exactitatea datelor dvs. și de a vă opune utilizării acestora. Aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm procesarea informațiilor dvs. în anumite circumstanțe.

Puteți solicita societății să limiteze temporar utilizarea datelor dvs. atunci când au în vedere:

 • solicitarea pe care ați depus-o cu privire la acuratețea datelor dvs. sau
 • ați ridicat o obiecție cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră.

De asemenea, puteți solicita unei organizații să limiteze utilizarea datelor dvs. în loc să o șteargă dacă:

 • societatea a procesat datele în mod ilegal, dar nu doriți ca acestea să fie șterse sau
 • societatea nu mai are nevoie de datele dvs., ci doriți ca aceasta să le păstreze pentru a crea, exercita sau apăra revendicări legale.

 

 1. Dreptul dvs. de a vă opune procesării

Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării (utilizând) datele dvs. personale dacă temeiul care stă la baza prelucrării este interesul legitim. Acest lucru înseamnă că puteți opri sau împiedica societatea să vă folosească datele. Cu toate acestea, se aplică numai în anumite circumstanțe și este posibil să nu fie nevoie să fie oprită prelucrarea dacă societatea poate oferi motive puternice și legitime pentru a continua folosirea datelor dumneavoastră.

Puteți obiecta la procesare numai atunci când societatea utilizează datele dvs.:

 • pentru cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice; sau

 

 1. Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru formularea unei cereri, vă rugăm să folosiți formularul pus la dispoziție de către noi pe site. Nu vi se cere să plătiți nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dvs. atât timp cât cererea dumneavoastră nu este excesivă sau nefondată. Avem o lună pentru a vă răspunde, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@editurasolomon.ro dacă doriți să faceți o solicitare.

 

VI. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele utilizatorilor și cele privind comenzile sunt stocate pe serverul pus la dispoziție de către Claus Web S.R.L. Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile Politica de confidențialitate utilizate pe site-ul www.clausweb.ro.

Problemele tehnice și de mentenanță a site-ului www.taxnews.ro sunt gestionate de către societatea Savast S.R.L.

Facebook poate primi informația că dumneavoastră ați accesat site-ul web corespunzător al serviciului nostru online și că, posibil, ați interacționat cu insertul. Activând insertul, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi salvate și trimise către Facebook în SUA.

Nu exercităm nicio influență asupra datelor colectate și a operațiunilor de prelucrare a datelor și nici nu avem cunoștință de amploarea exactă a colectării datelor, scopului prelucrării sau perioadelor de păstrare. De asemenea, nu deținem informații nici despre modul în care datele colectate de Facebook pot fi șterse.

Prin intermediul inserturilor, vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare și alți utilizatori, astfel încât să putem să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. Temeiul juridic pentru utilizarea inserturilor este Art. (6) alin. 1 f) din GDPR.

Puteți preveni complet încărcarea inserturilor folosind programele de completare (add-ons) pentru navigatorul dumneavoastră, așa-numiții „blocatori de script-uri” (script blockers).

Pentru mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor prin intermediul Facebook, a se vedea https://www.facebook.com/about/privacy.

Pe site-ul nostru web, folosim diferite servicii furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în cele ce urmează „Google”).

Pentru mai multe informații despre Google și Politica Google privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să vizitați http://www.google.com/privacy/ads/.

Contul pe care îl alocăm după achiziționare unor produse de pe site-ul www.editurasolomon.ro va fi pe platforma WordPress, vă rugăm să consultați și Politica WordPress privind protecția datelor cu caracter personal la adresa https://wordpress.org/about/privacy/.

În unele circumstanțe suntem obligați legal să împărtășim informații. În orice scenariu, ne vom asigura că avem o bază legală pe care să împărtășim informațiile și să ne documentăm în luarea deciziilor.

În cazul în care furnizăm link-uri către site-uri web ale altor organizații, această notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal nu acoperă modul în care acea organizație prelucrează informații personale. Vă recomandăm să citiți notificările de pe celelalte site-uri web pe care le vizitați.

VII. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă determinată prin Politica privind stocarea informațiilor.

Stocarea informațiilor se face pe servere din România.

VIII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Dorim să protejăm datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva accesului neautorizat sau ilegal la sistemul informatic, de alterarea integrității datelor informatice, transferul neautorizat de date informatice sau alte fapte incriminate de Codul penal.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Politici și proceduri implementate pentru a descoperi și documenta breșele de securitate împreună cu măsurile luate și datele personale afectate, pentru a limita consecințele unui incident de securitate, în cazul în care apare, și de a recupera datele și de a reveni la situația inițială într-un termen cât mai scurt.
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate strict la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în acest document.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Back-up-uri şi audituri de securitate pentru a fi în permanentă stare de veghe asupra sistemului informatic.
 • Asigurarea exactității datelor dumneavoastră prin verificări regulate, planificate.
 • Criptarea datelor, atât în repaus, cât și în tranzit.
 • Controlul angajaților și colaboratorilor noștri.

 

În cazul în care există un grad de certitudine că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor, vom desemna o persoană responsabilă pentru a analiza ce efecte are asupra dumneavoastră și asupra societății noastre și dacă este nevoie, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vom proceda la informarea dumneavoastră, dacă este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil.

IX. REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

X. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

XI. EXCEPȚII ȘI LIMITĂRI

În situația în care se impune, în scopurile limitate de a îndeplini cooperarea și în concordanță cu legile aplicabile, Editura Solomon S.R.L poate să dezvăluie informații care pot duce la identificarea persoanelor. Menționăm că vom coopera în totalitate cu autoritățile publice în orice investigație care are legătură cu orice conținut sau activitate ilegală a oricărui utilizator al serviciilor, luând măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile de proprietate. Vom coopera cu autoritățile publice atât timp cât dezvăluirile sunt necesare pentru a ne supune legislației naționale și europene, dar și dacă o astfel de dezvăluire ar fi necesară sau adecvată pentru Editura Solomon S.R.L.