Publică

image_pdfimage_print

Tax Magazine este deschisă colaborării cu toți specialiștii domeniului fiscal și nu numai, practicieni și teoreticieni, economiști și juriști, deopotrivă. Criteriile la care ne raportăm atunci când acceptăm articolele spre publicare sunt calitatea acestora, utilitatea lor și conținutul care să corespundă tematicii revistei.

Dacă apreciați că întruniți cumulativ aceste criterii, vă invităm să ne transmiteți articolele dumneavoastră pe adresa redactie@editurasolomon.ro, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. Analiza articolelor transmise spre publicare se va face atât de redactorul-șef al revistei, precum și de membri ai consiliului editorial.

În ceea ce privește condițiile de formă, vă rugăm ca:

  • articolele trimise spre publicare trebuie să fie redactate în format electronic, editabil;
  • articolele să fie scrise cu diacritice;
  • să aibă un scurt rezumat introductiv (1-2 paragrafe), în română și engleză, iar titlul articolului să fie, de asemenea, tradus în engleză;
  • autorul își va trece titulatura completă și ne va transmite și o poză cu acesta, pentru a respecta formatul revistei;
  • sugerăm ca articole să fie structurate pe subtitluri/subsecțiuni, pentru a putea fi urmărite mai ușor de cititori;
  • precizăm că o pagină de revistă are aproximativ 4.000 de caractere cu spații;
  • indicaţiile bibliografice se fac doar în note de subsol (nu la finalul articolelor) și trebuie să cuprindă: numele autorului, titlul complet al lucrării, editura, locul şi anul editării, pagina/paginile la care se face trimitere;
  • la solicitarea redacţiei, autorul are obligaţia de a face corectura materialului şi de a răspunde eventualelor observații sau sugestii făcute pe marginea acestuia de către membrii Consiliului editorial.

Redacția își rezervă dreptul de a selecta spre publicare materialele transmise.

Condiţii generale de publicare

  1. Dreptul de copyright pentru articolele publicate în revista Tax Magazine este deţinut de revistă și de Editura Solomon. Aceasta înseamnă că niciun material publicat în revistă nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, obținută prin acord scris de la Editura Solomon.
  2. În conformitate cu dispoziţiile art. 43 in Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, „existenţa şi conţinutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisă a acestuia. Fac excepţie contractele având drept obiect opere utilizate în presă”. Prin urmare, acceptarea de către revistă a materialelor primite spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare, fără a fi nevoie de forma scrisă a acestuia sau alte formalități suplimentare.

Contractul de editare include următoarele clauze principale:

a) autorul cesionează cu titlu exclusiv Revistei Tax Magazine dreptul de a reproduce şi a difuza opera pe întreg teritoriul României, precum și de a-l cesiona mai departe către bazele de date internaționale în care este indexată revista;

b) autorul cesionează cu titlu exclusiv către Editura Solomon dreptul la înregistrarea, totală sau parţială, a lucrării pe suporturi de imagine, de sunet sau de date, la înregistrarea în bănci de date, ca şi dreptul la multiplicare, difuzare şi redare on line (prin cablu sau unde radio). În măsura în care cesiunea nu se dorește a fi cu titlul exclusiv, autorul va informa Editura despre aceasta și va solicita acordul pentru publicarea/valorificarea articolelor și în alte feluri/publicații;

c) autorul își asumă că transmiterea spre publicare a articolelor se face cu titlu gratuit; editura poate plăti, în limita bugetului revistei, drepturi de autor pentru articolele publicate, selectiv, sau poate oferi cărți autorilor în contul articolelor publicate;

d) durata cesiunii coincide cu durata existenţei dreptului;

e) autorul garantează Editurii că este îndreptăţit să încheie acest contract şi că lucrarea este originală, cu excepţia materialelor de domeniu public şi a extraselor din alte lucrări ce pot fi incluse într-o lucrare ştiinţifică, în condiţiile legii, şi nu vor aduce în niciun fel atingere altor drepturi de autor (copyright);

f) articolele publicate reprezintă punctele de vedere personale ale autorilor, aceştia asumându-şi integral răspunderea cu privire la conţinutul lor. Editura nu are nicio răspundere cu privire la conţinutul materialelor publicate în această revistă.

Pentru orice alte detalii cu privire la o eventuală colaborare cu noi, ne puteți contacta oricând, de luni până vineri, în intervalul 9-17, la numărul de telefon 0725.356.750.

Redacţia