Sumarul articolelor – Anul I – 2014

image_pdfimage_print

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 4/2014

Articol pagina
Alin Chitu – Trasabilitatea produselor, instrument de creștere a colectării taxelor și impozitelor la bugetul de stat? 2
 Corneliu-Teofil Teaha – Climatul fiscal din România s-a îmbunătățit în ultimul an, gradul de colectare a impozitelor la buget rămâne nesatisfăcător. 4
Raluca Vasile – Impactul fiscal al introducerii scutirii de impozit a profi tului reinvestit 6
Ioana Rațiu – Sinteza regulilor privind determinarea bazei de impunere a TVA în cazul reducerilor, voucherelor și discounturilor comerciale, în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 8
Cristian Rapcencu – Tratamentul contabil și fiscal aferent reevaluării terenurilor 12
Horațiu Sasu – Neprezentarea fortuită a documentelor nu este evaziune fiscală 20
Gabriela Dănilă – Sinteză a jurisprudenței CEDO în litigiile cu elemente de drept fiscal (II) 26
Viorel Terzea – Livrare de construcții sau terenuri. Operațiuni scutite de TVA. Condiții (I) – cu notă explicativă 33
Viorel Terzea – Livrare de construcții sau terenuri. Operațiuni scutite de TVA. Condiții (II) – cu notă explicativă 40
Tudor Vidrean-Căpușan – Analiza jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie de fiscalitate (I) 47
Cauza Idexx Laboratories Italia Srl împotriva Agenzia delle Entrate 51

 

Sumar Tax Magazine Nr. 3/2014

Articol pagina
Theodor Artenie – Regimul fiscal al operațiunilor de „crowd-funding” 2
 Cosmin Flavius Costaș, Tudor Vidrean-Căpușan – Observații privind aplicarea art. 128 alin. (7) din Codul fiscal 5
Raluca Tudor – Noutăți în domeniul TVA de la 1 ianuarie 2015 9
Tudor Vidrean-Căpușan – Durata rezonabilă a litigiilor fiscale 11
Gabriela Dănilă – Sinteză a jurisprudenței CEDO în litigiile cu elemente de drept fiscal (I) 14
Horațiu Sasu – Împiedicarea verificării efectuate de organele de control e întotdeauna evaziune fiscală? 23
Viorel Terzea – Import de bunuri. Exigibilitatea TVA-ului. Persoană obligată la plata TVA-ului 27
Viorel Terzea – Achiziționare de valori mobiliare. Exigibilitatea obligației de plată a impozitului 32
Viorel Terzea – Drept de deducere a TVA-ului. Buna-credință a persoanei care solicită deducerea TVA-ului. Consecințe – cu notă explicativă 34
Viorel Terzea – Operațiuni pentru care se aplică taxarea inversă conform art. 160 din Codul fiscal 39
Viorel Terzea – Regimul juridic al dobânzilor fiscale 42
Cosmin Flavius Costas – Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 21 octombrie 2014, Lungu și alții c. România 45

 

Sumar Tax Magazine Nr. 2/2014

Articol pagina
Horațiu Sasu  – Probleme ivite în practică referitor la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale 2
Mihaela Bucurenciu, Florina Parîng – TVA 2015 – mai mult decât o problemă fiscală 7
Sorin Biban – Aspecte legate de deductibilitatea TVA-ului 11
Raluca Tudor – Regimul TVA-ului în cazul lucrărilor efectuate asupra bunurilor mobile corporale 13
Cosmin Flavius Costaș – Epopeea impozitului pe mijloacele de transport. Despre fisc, Curtea de Conturi și securitatea juridică în materie fi scală 14
 Mircea Ursuța – Stabilirea prejudiciului în cazul unei infracțiuni de evaziune fi scală. Suspendarea de către organele fi scale a contestației făcute împotriva actului de stabilire a cuantumului prejudiciului. Analiza legalității 22
 Gabriela Bogasiu – Procedura de contestare a actului administrativ fiscal. Natura juridică. Legea aplicabilă. Obiectul acțiunii judiciare 25
Viorel Terzea – Control vamal. Reverificare. Condiții – cu notă explicativă 30
 Viorel Terzea – Impozit pe clădiri în cazul construcțiilor nefinalizate. Exigibilitatea impozitului 35
 Viorel Terzea – Obiectul acțiunii de contencios fiscal. Inadmisibilitatea contestării doar a operațiunilor prealabile actului fiscal 37
 Cosmin Flavius Costaș – Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), cauza C-331/13, Ilie Nicolae Nicula împotriva Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrației Fondului pentru Mediu 40