Sumarul articolelor – Anul III – 2016

image_pdfimage_print

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 12/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașNew Year’s wish: teleportarea fiscului din evul mediu în viitor 761
Evoluții fiscale recente 763
Horațiu Sasu – Semne bune pentru microîntreprinderi? 766
Cosmin Flavius Costaș – Taxa pe valoarea adăugată, un Road to Perdition al dreptului fiscal: de la Halifax la Signum Alfa Sped 770
Alina-Emilia Ciortea – Executarea silită a tuturor veniturilor brute ale debitorului – realitate în practica administrativ-fiscală din România. Poate statul, în calitate de creditor al unui debitor mofluz, să instituie măsura executării silite a popririi în cascadă? 802
Mihai-Pantelimon Drăguțescu – Dreptul de acces la instanța de contencios fiscal. Aspecte privind admisibilitatea (II) 810
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 823
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 8-31 decembrie 2016 830

Sumar Tax Magazine Nr. 11/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașDespre răspunderea fiscului 691
Evoluții fiscale recente 694
Gabriela Ecobici, Vlad Crăciun – Suntem pregătiți să atragem migrarea către România a holding-urilor străine înființate de români? 696
Cosmin Flavius Costaș – Sfârșitul eșalonării ilicite a plăților reprezentând restituirea timbrului de mediu 703
Alexandra Maria Mureșan – Aspecte privind regimul fiscal aplicabil unor operațiuni de comerț cu aur 715
Ioana Maria Costea – Obiectul contestației prealabile în materie fiscală 721
Mihai-Pantelimon Drăguţescu – Dreptul de acces la instanţa de contencios fiscal. Aspecte de jurisprudenţă (I) 727
Petre Lăzăroiu, Ionița Cochințu – Accesul la justiția constituțională în materie fi scală și controlul constituționalității legilor în dinamica legislativă 735
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 746
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 5 noiembrie – 7 decembrie 2016 754

Sumar Tax Magazine Nr. 10/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașDreptul fiscal român și dreptul fiscal european: As Far As It Gets 631
Evoluții fiscale recente 633
Alexandra Lungeanu – Impozitul specific – o nouă provocare pentru anul fiscal 2017 636
Marilena Ene – Despre politica fiscală europeană și națională și impactul taxei pe valoarea adăugată asupra bugetului public Partea a II-a. Politica fiscală și taxa pe valoarea adăugată 643
Mihaela Tofan – Repere jurisprudențiale ale CJUE în domeniul accizelor 652
Paul Sorinca – Taxa pe valoarea adăugată și scutiri de la taxă pentru serviciile de asigurări 657
Andrei Iancu – Un avatar al art. 214 din vechiul Cod de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii 663
Tudor Vidrean-Căpușan – Deficiențele noului Cod de procedură fiscală 672
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 677
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 8 octombrie – 4 noiembrie 2016 684

Sumar Tax Magazine Nr. 09/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașUn altfel de editorial. Observațiile scrise din afacerea Ispas 559
Evoluții fiscale recente 567
Cosmin Flavius Costaș – Principalele reguli privind impozitarea veniturilor din salarii 570
Marilena Ene – Despre politica fiscală europeană și națională și impactul taxei pe valoarea adăugată asupra bugetului public Partea I. Aspecte generale. Definiții și legislație relevantă 580
Lelia Grigore – Delegarea de competență în materia efectuării inspecției fiscale. Delegarea competenței de la un organ superior la un organ inferior. Studiu de caz 590
Alina Mihaela Zah – Considerații cu privire la suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă dispusă de organele fiscale în temeiul art. 277 alin. (1) lit. a) C.proc.fisc. 595
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 602
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în procedura Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA împotriva Autoridade Tributária e Aduaneira – comentariu 610
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 6 septembrie – 7 octombrie 2016 612

Sumar Tax Magazine Nr. 08/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașPoate fi un act normativ și constituțional, și neconstituțional? 491
Call for papers 493
Evoluții fiscale recente 494
Ciprian Păun – Crizele Uniunii Europene. Construcția scepticismului. Dreptul fiscal european și unificarea forțată prin fiscalitate. (III) Fiscalitatea europeană sau unificarea prin puterea jurisprudenței 501
Cristian Rapcencu – Aspecte practice privind scutirea de impozit a profitului reinvestit 506
Tudor Vidrean-Căpușan – Teoria părții inocente, taxa pe valoarea adăugată și controalele antifraudă 520
Cosmin Flavius Costaș – Natura juridică a proceselor-verbale antifraudă, revisited 526
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 530
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
Viorel Terzea – Hotărârea CJUE în cauza Județul Neamț (C-260/14), Județul Bacău (C-261/14) împotriva Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – comentariu
535
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
Cosmin Flavius Costaș
Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi) din 19 iulie 2012
541

Sumar Tax Magazine Nr. 07/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașContenciosul fiscal, un contencios al urgenței 411
Call for papers 413
Evoluții fiscale recente 414
Ciprian Păun – Crizele Uniunii Europene. Construcția scepticismului. Dreptul fiscal european și unificarea forțată prin fiscalitate (II) Tratatele Mileniului trei sau Uniunea fără busolă. Eșecul Constituționalizării Europei 418
Alexandru Mănucu – BREXIT și câteva posibile consecințe fiscale 428
Eleonora Chiselițe – Dreptul de a nu plăti cele mai mari impozite posibile 430
Cosmin Flavius Costaș – Impozitarea veniturilor obținute din închirierea locuințelor pe platforma Airbnb 438
Cosmin Flavius Costaș – Cotele de impunere ale TVA în România 443
Diana Abrudean – Paralelismul procedurilor declanșate de faptele de evaziune fiscală. (II) Evaziunea fiscală – un singur ilicit pentru două proceduri complementare 449
Acțiuni preliminare în materie fiscală – Afacerea Marcu. Sesizare CJUE referitoare la aplicarea mecanismului taxării inverse 457
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență privind aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (III)1 469
Sinteză de jurisprudență fiscală națională 474
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 5 iulie – 30 iulie 2016 395

Sumar Tax Magazine Nr. 06/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașFrom England, with love 339
Call for papers 341
Evoluții fiscale recente 342
Ciprian Păun – Crizele Uniunii Europene. Construcția scepticismului. Dreptul fiscal european și unificarea forțată prin fiscalitate. (I) Premisele instituționale ale eșecului 344
Cosmin Flavius Costaș – Fabuloasa poveste a taxelor auto. Episoadele Budișan și Câmpean 354
Cosmin Flavius Costaș – Kill Bill. Să fie asta soluția în cazul anulării abuzive a codului de TVA? 366
Lelia Grigore – Desființarea de drept a măsurilor asigurătorii în reglementarea actualului Cod de procedură fiscală 373
Diana Abrudean – Paralelismul procedurilor declanșate de faptele de evaziune fi scală. (I) Evaziunea fi scală – punct de confluență a dreptului fiscal și a dreptului penal 379
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență privind aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (II) 388
Sinteză de jurisprudență fiscală națională 391
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 7 iunie – 4 iulie 2016 395

Sumar Tax Magazine Nr. 05/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașExamenul european al legislaţiei şi practicii administrative fiscale din România 271
Acțiuni preliminare românești în materie fiscală pendinte pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (31 mai 2016) 272
Valentin Durigu, Alexandru Tudor – E-Customs sau ce ne pregătește vama pe termen mediu 276
Otilia Bordean – Consideraţii privind regimul juridic şi fiscal al împrumuturilor acordate societăţilor 280
Alexandra Maria Mureșan – Obligațiile fiscale ale cluburilor sportive implicate în transferurile sportivilor profesioniști (II) 287
Cosmin Flavius Costaș – Scurte considerații privind dreptul de a nu plăti cele mai mari impozite posibile. Studiu de caz în materia taxei pe valoarea adăugată 293
Andrei Iancu – Din nou, despre prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale suplimentare în cazul refacerii inspecţiei fiscale 298
Horațiu Sasu – Formele cooperării administrative în domeniul fiscal la nivel european 305
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență privind aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (I) 1 313
Jurisprudență fiscală națională – Jurisprudență fiscală națională 317
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 27 aprilie – 6 iunie 2016 324

Sumar Tax Magazine Nr. 04/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașDreptul la transparență sau dreptul la respectul vieții private? 217
Evoluții fiscale la nivelul Uniunii Europene 219
Alexandra Maria Mureșan – Obligațiile fiscale ale cluburilor sportive implicate în transferurile sportivilor profesioniști (I) 220
Ciprian Păun – Condițiile în care statele membre pot să refuze dreptul de deducere. Examen de jurisprudență europeană 226
Ioana Maria Costea – Delimitări conceptuale în Codul de procedură fiscală 236
Horațiu Sasu – Cooperarea administrativă în domeniul fiscal la nivel european 241
Tudor Vidrean-Căpușan – Scurte reflecții cu privire la legătura dintre suspendarea efectelor actului administrativ fiscal și dreptul Uniunii Europene 252
Acțiuni preliminare în materie fiscală – Litigiu fiscal în domeniul TVA. Acțiune preliminară declanșată de Curtea de Apel Cluj 255
Jurisprudență fiscală națională – Jurisprudență fiscală națională 260
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 26 martie – 26 aprilie 2016 265

Sumar Tax Magazine Nr. 03/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș – Fiabilitatea dreptului sau nevoia de profesionalizare a dreptului fiscal și a actorilor din acest domeniu 143
Evoluții fiscale la nivelul Uniunii Europene 144
Valentin Durigu – Cum mă afectează tranziția de la actuala la noua legislație vamală, la 1 mai 2016 146
Horațiu Sasu – Două soluții privind cheltuielile cu salariile în 2016 150
Adam Al-Kadi – Importing second-hand motor vehicles in European Union. View on Romanian and Polish regulations 154
Anamaria Măstăcăneanu – Consecințele nerecunoașterii dreptului de deducere după pronunțarea hotărârii CJUE din cauza Salomie și Oltean 158
Andrei Iancu – Ex nunc sau ex tunc? Asta e întrebarea 165
Cosmin Flavius Costaș – Noul regim al contribuțiilor sociale obligatorii (II) 175
Litigiu fiscal. Acțiune preliminară declanșată de Curtea de Apel Cluj 186
Gabriela Bogasiu – Taxa pe valoarea adăugată. Condiții pentru exercitarea dreptului de deducere. Prevalența fondului asupra formei 191
Cosmin Flavius Costaș – Jurisprudență fiscală națională 207
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 13 februarie 2016 – 25 martie 2016 210

Sumar Tax Magazine Nr. 02/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș – Argument 65
Luisiana Dobrinescu – Inspecția fiscală 2016. Noi reguli și noi controverse 67
Radu Bufan – Aplicarea abuzivă a regulilor antiabuz 72
Ciprian Păun – Impozitarea veniturilor avocaților. Exerciții de imaginație contabilă și limitări jurisprudențial-administrative 87
Sergiu Golub – False creanțe fiscale în procedura insolvenței 105
Vladimir Marinescu – Salvgardarea principiului certitudinii impunerii în tranzacțiile intracomunitare 115
Tudor Vidrean-Căpuşan – Colectarea, transmiterea și utilizarea datelor personale în cadrul controalelor fiscale 119
Cosmin Flavius Costaș – Arhitectura juridică a unui nou proces fiscal 125

Sumar Tax Magazine Nr. 01/2016

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș – Practica administrativă în materie fiscală 3
Nicolae Cosmin Mariș – Considerații privind jurisprudența divergentă în materia restituirii eșalonate a taxelor de poluare. Studiu de caz: Tribunalul Cluj, decizia civilă nr. 227/A/2015 pronunțată în dosar nr. 15824/211/2014

Maria Claudia Andrieș – Despre taxele de mediu în România. Clasificare şi implicaţii (III)

5

 

16

Georgiana Iancu – Vânzările de bunuri imobile efectuate de persoane fizice: între lege şi practică 24
Cornel Grama – Procedura A.N.A.F. de înregistrare în scopuri de TVA încalcă Codul fiscal şi legislaţia europeană 40
Cosmin Flavius Costaş – Noul regim al contribuțiilor sociale obligatorii (I) 46
Viorel Terzea – Răspundere solidară conform art. 27 lit. d) VCPF. Lipsa de răspundere a unui asociat 54
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 23 decembrie 2015 – 12 februarie 2016 57

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2015)]