Sumarul articolelor – Anul IV – 2017

image_pdfimage_print

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 12/2017

Articol pagina
Dan Șova Gânduri financiar-bugetare de sărbători 719
Evoluții fiscale recente 723
Andra Cătălina Iftemie  Calificarea activității desfășurate de avocați din perspectiva impozitului pe venit și efectele asupra obligației de a achita contribuții sociale 726
Izabela Stoicescu  Decizii ale CJUE în materie de TVA mai favorabile decât Codul fiscal românesc. Retrospectiva anului 2017 734
Septimiu Ioan Puț – Inocența fiscală în deducerea TVA: de la jurisprudență la normă 741
Luisiana Dobrinescu – Procedura fiscală a anului 2017, pe drumul de la Uniunea Europeană la Roma Antică 749
Petre Lăzăroiu, Ionița Cochințu – Ajutorul de stat – parte a domeniului concurenței. Competență cedată Uniunii Europene 758
Alexandra Tomuța – Proiectul „Codul Contribuabilului European” – Cenușăreasa fiscalității europene 764
Cristina Oneț – Contribuțiile sociale obligatorii. Contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă (II) 767
Jurisprudență fiscală națională Septimiu Ioan Puț – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 787
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Alexandra Mureșan – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna decembrie 2017 793

Sumar Tax Magazine Nr. 11/2017

Articol pagina
Gabriel Sincu Fiscalitatea în 2017: Revoluție sau Involuție? 655
Evoluții fiscale recente 657
Ionuț Măstăcăneanu, Marius Rogoz  Beneficiarul efectiv: clarificarea ariei de aplicare devine mai necesară decât oricând 660
Marilena Ene  Efectele deciziilor de politică fiscală privind calificarea ca persoană impozabilă a asocierilor de persoane 664
Ionița Cochințu – Constituționalitatea modalității de stabilire a prejudiciului în cazul în care, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, nu se pot stabili, pe baza evidențelor contribuabilului, sumele datorate bugetului general consolidat 677
Cristina Oneț – Contribuțiile sociale obligatorii. Contribuția de asigurări sociale (I) 683
Jurisprudență fiscală națională Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 701
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Alexandra Mureșan – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna noiembrie 2017 707

Sumar Tax Magazine Nr. 10/2017

Articol pagina
Ciprian Păun Paper Consult sau începutul unei normalități fiscale 577
Evoluții fiscale recente 580
Ernst & Young  Principalele obligații fiscale ale lunii noiembrie 2017 582
Alexandra Tomuță  Regimul fiscal al principalelor plăți efectuate în cadrul unui contract de franciză 584
Cosmin Flavius Costaș – Ecuația fiscală post-Paper Consult 587
Ionița Cochințu – Reținerea la sursă. Neconstituționalitatea normelor legale care stabilesc că fapta de reținere și nevărsare, cu intenție, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă constituie infracțiune, prin prisma neîndeplinirii condițiilor de calitate a legii 606
Simona Duncă, Andreea Oprea – UE digitalizează informațiile despre securitatea socială – sunteți pregătiți? 615
Cristian Ioan – Codification of administrative procedure as a means of legal certainty at EU Level 618
Lelia Grigore – Suspendarea soluționării contestației în situația formulării unei plângeri penale. Granița dintre necesitate, bună administrare și exces de putere 626
Jurisprudență fiscală națională Septimiu Puț – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 634
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Alexandra Mureșan – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna noiembrie 2017 643

Sumar Tax Magazine Nr. 09/2017

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș De ce e VAT Gap-ul așa de mare? 523
Evoluții fiscale recente 525
Ernst & Young  Principalele obligații fiscale ale lunii octombrie 2017 528
Cosmin Flavius Costaş  Scurtă privire asupra impozitării aleatorii a veniturilor din premii și jocuri de noroc 531
Medeea Popescu, Iulia Pușcașu – Stabilirea rezidenței fiscale – necesitate și utilitate pentru lucrătorii migranți 541
Marilena Ene – Despre scurta istorie a „split” TVA 545
Silviu Savu – Cauza SMS Group GmbH – Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat cu privire la demonstrarea „circuitului ulterior al bunurilor” în cazul încetării contractelor comerciale 549
Ionița Cochințu – Constituționalitatea stabilirii de către legiuitor a unei ordini de prioritate în ceea ce privește stingerea/plata obligațiilor fiscale ale debitorilor care datorează mai multe tipuri de obligații fiscale 553
Jurisprudență fiscală națională Viorel Terzea- Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată  558
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Alexandra Mureșan- Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna septembrie 2017 566

Sumar Tax Magazine Nr. 08/2017

Articol pagina
Dan Șova Fiscalizare ieri și azi – aceleași greșeli – aceiași oameni 447
Evoluții fiscale recente 451
Ernst & Young  Principalele obligații fiscale ale lunii septembrie 2017 453
Cosmin Flavius Costaş  Modificări recente aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 25/2017 456
Sorin Roman – Tratamentul TVA al serviciilor de producție film 460
Alina Necșulescu, Alina Bucatariu – Operațiuni principale/complexe unice versus operațiuni independente 465
Alexandru Darie Pop, Ciprian Dumitru Stoian – Digitalizarea conformării și comunicării fiscale în România – o realitate? 468
Irina Gherman – Comportamente specifice ale creditorului fiscal în procedura insolvenței 472
Septimiu Puț – Despre un Scandic Distilleries intern. Notă apreciativă la Sentința civilă nr. 2948 din 23.05.2017 a Tribunalului Cluj 483
Costel Istrate – Despre evoluția regulilor contabile și fiscale românești privind contractele de leasing 488
Jurisprudență fiscală națională – Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 500
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Cosmin Flavius Costaş – Afacerea Posnania. Pledoarie pentru o interpretare corectă a regulilor TVA în cazul activităților neadiacente activității economice principale 508

Sumar Tax Magazine Nr. 07/2017

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș TVA‑ul românesc. Sau povestea unui impozit prost înțeles 373
Evoluții fiscale recente 375
Alina Lahman, Alexandra Smedoiu  Impozitul specific industriei ospitalității – o radiografie la 6 luni de la intrarea în vigoare 377
Mihaela Tofan, Elena Cigu  Impozitarea venitului în România: norme actuale și perspective legislative 382
Luisiana Dobrinescu – Cauza Dumitru Marcu: despre neutralitate și proporționalitate în materia TVA, dar și despre lipsa de protecție a particularilor în cazul încălcării de către Statele Membre a regulilor europene 389
Ioana Iorgulescu – Plata defalcată a TVA – care este efectul asupra creșterii gradului de colectare la buget? 396
Ionița Cochințu – Taxele pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc – cadrul legal și aspecte reflectate în jurisprudența Curții Constituționale 399
Mihai‑Bogdan Petrișor, Vlad‑Nicolae Nedelcu – Impactul legii salarizării în România. Considerente și reflecții 409
Dinu Airinei, Dragoș Ovidiu Tofan – Provocările auditului în spațiul UE 413
Jurisprudență fiscală națională – Septimiu Puț – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 422
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna iulie 2017 440

Sumar Tax Magazine Nr. 06/2017

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș Impozitarea veniturilor persoanelor fizice sau arta unui bijutier 317
Evoluții fiscale recente 319
Trei date importante pentru legislația fiscală din România 321
G-20 susține schimbul de informații între autoritățile fiscale 322
Teodora Alecu, Ioana Urse – Impactul taxei clawback prin prisma BEPS 323
Marilena Ene – Regulile de înregistrare a unei persoane impozabile în scopuri de TVA 326
Ioana Olaru – Notarul, între legea fiscală și legea aplicabilă succesiunii internaționale (II) 334
Nicolae Cosmin Mariș – Epopeea restituirii taxelor de poluare. Faza executării silite prin poprirea conturilor deschise la Trezorerie și nu numai 343
Jurisprudență fiscală națională – Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 356
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna iunie 2017 362

Sumar Tax Magazine Nr. 05/2017

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș  – Spre o dezvoltare pretoriană a dreptului european la apărare? 253
Evoluții fiscale recente 255
Teodora Alecu, Andreea Silvaș – Aranjamente hibride care determină dubla neimpozitare prin prisma prețurilor de transfer 258
Inga Țîgai, Raluca Silaghi – Planurile de acțiuni – o nouă reglementare ce poate fi de interes pentru mai mulți angajatori și salariați 261
Luisiana Dobrinescu – Cât de nerecuperabil este TVA-ul facturat eronat, cu încălcarea taxării inverse 265
Taxarea inversă, între Fatorie și Tibor Farkas 268
Ioana Olaru – Notarul, între legea fiscală și legea aplicabilă succesiunii internaționale (I) 271
Ionița Cochințu – Taxele judiciare de timbru – aspecte reflectate în jurisprudența Curții Constituționale 284
Jurisprudență fiscală națională – Septimiu Puț – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 295
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în lunile aprilie-mai 2017 304

Sumar Tax Magazine Nr. 04/2017

Articol pagina
Cosmin Flavius Costaș  – Argument 177
Angelo Marletta  – The ne bis in idem principle in the case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union 178
Bart Peeters  – Hybrid mismatches: from inspired coordination to mere anti-abuse 186
Septimiu Ioan Puț  – Jocul procedurilor în materia inspecţiei fiscale privind TVA 206
Daniel Nițu, Cosmin Flavius Costaș  – Timpul care nu mai are infinită răbdare sau vremea reformei Legii evaziunii fiscale 220
Ciprian Păun  – Jurisprudența românească în materia evaziunii fiscale are nevoie de un „catalizator PPUH” 236

Sumar Tax Magazine Nr. 03/2017

Articol pagina
Gabriel Biriș – Despre TVA, fraudă, „bolovani”, probleme și posibile soluții 117
Cluj Tax Forum 122
Evoluții fiscale recente 124
Roxana Ghigea, Elena Maloș – Regulile antiabuz, un instrument eficient împotriva optimizărilor fiscale în România? 126
Ana-Maria Udriște – Lupta Uniunii Europene împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale. Operațiunile hibride 133
Horațiu Brisc – AT Treatment of Public Bodies under Article 13(1) of Directive 2006/112/CE 138
Ionița Cochințu – Constituționalitatea eliminării unor taxe și tarife percepute pentru diferite servicii prestate de autoritățile sau instituțiile publice. Aspecte jurisprudențiale 152
Jurisprudență fiscală națională – Septimiu Puț – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 163
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna martie 2017 169

Sumar Tax Magazine Nr. 02/2017

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașSurfing Tax Law 63
Cluj Tax Forum 64
Recent fiscal developments 66
Mihaela Tofan – Analiza propunerii Comisiei UE pentru adoptarea normelor împotriva evitării obligațiilor fiscale de către societăți 68
Carmen Afanasenco – Declarația 207 – o modificare aparent inofensivă care poate afecta negativ relațiile firmelor românești cu partenerii lor externi 74
Luisiana Dobrinescu – Incidența TVA-ului asupra remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă – un aspect demn de reglementat 77
Marcin Burzec – Selected issues in the VAT taxation of tourist services in Poland 87
Bogdan Cristea – Interferențe ale Codului de procedură fiscală cu Codul de procedură civilă și Legea contenciosului administrativ 94
Ionița Cochințu – Considerente avute în vedere de instanța de contencios constituțional la pronunțarea unor decizii în materie fiscală, precum și aspecte prezentate în opiniile separate formulate (II) 99
Jurisprudență fiscală națională – Septimiu Puț – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 104
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna februarie 2017 110

Sumar Tax Magazine Nr. 01/2017

Articol pagina
Cosmin Flavius CostașEditorial 3
Evoluții fiscale recente 4
Cosmin Flavius Costaș – Impozitarea dividendelor primite în avans 9
Cosmin Flavius Costaș – Scurte reflecții privind abuzul de putere în materie de TVA 12
Stela Andrei – Eliminarea plafoanelor pentru contribuția pentru pensie și sănătate – oportunități pentru alte state unde românii sunt detașați să muncească 23
Alexandru Matache, Cristian Ioan – Consideraţii asupra dreptului la „vizită” al Direcției Generale Antifraudă sau despre scopul care nu trebuie să scuze mijloacele 25
Ionița Cochințu – Considerente avute în vedere de instanța de contencios constituțional la pronunțarea unor decizii în materie fiscală, precum și aspecte prezentate în opiniile separate formulate 34
Jurisprudență fiscală națională – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 42
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna ianuarie 2017 52
Sinteza hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza A și B contra Norvegiei din data de 16 noiembrie 2016 55

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]