Sumarul articolelor – Anul V – 2018

image_pdfimage_print

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2017)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 6/2018

Articol pagina
Ionița Cochințu  România în triunghiul dreptului național – dreptului european – dreptului internațional 407
Evoluţii fiscale recente 410
Daniel Pană, Mădălina Țicu, Andreea Ignătescu  Convenția Multilaterală – cum și când va impacta acest nou instrument tratatele României de evitare a dublei impuneri 416
Cristina Oneț  Redevenţe de exploatare şi alte modalități de valorificare a resurselor naturale ale subsolului 423
Ciprian Păun – Despre Cauza Vădan din fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Concluziile subiective ale apărării și interpretarea consecințelor juridice 434
Vladimir Marinescu – Valențe ale neutralității taxei pe valoarea adăugată 446
Dan Dascălu – După ce am depus declarațiile fiscale on-line la etajul 2, primim oare deciziile de impunere, bonificațiile sau sumele de restituit? 454
Antoniu Simon, Daniela Stăncioi – Suspendarea actului administrativ fiscal – evoluţie legislativă și jurisprudențială. Cazul bine justificat 462
Jurisprudență fiscală națională Alin Văsonan, Antoniu Simon – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 470
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada 25 octombrie – 19 decembrie 2018 478

Sumar Tax Magazine Nr. 5/2018

Articol pagina
Ioana Maria Costea  Pledoarie pentru dreptul financiar sau despre familiarități juridice firești 337
Evoluţii fiscale recente 339
Amelia Toader, Răzvan Ungureanu  Un nou pas în direcția transparenței fiscale în Europa 344
Ciprian Toader, Alexandru Manea  Standardizarea documentației locale privind prețurile de transfer: tendințe și dificultăți practice 347
Mihaela Tofan – Conceptul de concurență fiscală. Reglementările imperative la nivelul UE 351
Ioana Maria Costea – Scutiri pentru servicii medicale în materia TVA (II) 358
Delia Cataramă – Importanța stabilirii corecte a locului operațiunilor. Sunt regulile de loc o sursă de dublă impunere sau non-impunere? 367
Lelia Grigore – Probele în procedura fiscală – cât de anevoios se compun piesele puzzle-ului numit „adevăr fiscal”? 383
Jurisprudență fiscală națională Antoniu Simon, Alin Văsonan – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 391
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada septembrie-octombrie 2018 399

Sumar Tax Magazine Nr. 4/2018

Articol pagina
Andrei Iancu  Înainte sau înapoi? 261
Evoluţii fiscale recente 264
Cristina Spirescu, Florina Baltac  Impozitarea economiei digitale – cât de curând se va concretiza o astfel de idee? 266
Bogdan Costea  Capcane legate de faptul generator și exigibilitatea TVA 273
Cristina Țântea  – Mini One Stop Shop (MOSS) – un model pentru viitorul colectării și plății TVA? 288
Ioana Maria Costea – Scutiri pentru servicii medicale în materia TVA (I) 293
Ciprian Moisescu – Scurte considerații despre ipoteza concursului între executarea silită a două categorii de creanțe bugetare – despăgubirile civile versus confiscarea specială 303
Anca Radu – Aspecte privind (in)aplicarea art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cauze cu elemente fiscale 307
Ionița Cochințu  – Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiții S.A. – persoană juridică de drept public prin prisma scopului şi obiectului de activitate 313
Jurisprudență fiscală națională Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 319
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada iulie-august 2018 324

Sumar Tax Magazine Nr. 3/2018

Articol pagina
Ciprian Păun  O reformă care se lasă așteptată 167
Evoluții fiscale recente 168
Bianca Danciu  Costurile excendentare ale îndatorării – reguli fiscale noi începând cu 1 ianuarie 2018. De la teorie la practică 177
Mirela Păunescu  Impozitarea tranzacțiilor cu monedă virtuală în cazul societăților românești care aplică IFRS 182
Gabriel Biriș – Paper Consult sau cum nu poți repara un rău cu un alt rău 190
Luisiana Dobrinescu – Taxarea inversă, facilitate și responsabilitate 195
Ioana Maria Costea, Despina Martha Ilucă – Buna-credință în colectarea TVA. Noi dimensiuni rezultate din hotărârea pronunțată în cauza Paper Consult 212
Andrei Ștefănescu – Rolul facturii fiscale în cadrul raporturilor juridice contractuale 220
Horațiu Sasu  – Cooperarea administrativă în materie fiscală la nivelul UE și (ne)respectarea Regulamentului GDPR 222
Ionița Cochințu – Tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România – cadrul legal și aspecte jurisprudențiale 231
Jurisprudență fiscală națională Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată privind angajarea răspunderii solidare în materie fiscală (partea a II-a) 240
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada mai – iunie 2018 244

Sumar Tax Magazine Nr. 2/2018

Articol pagina
Valentina Saygo Povara contabilului – acest Sisif al vremurilor noastre 81
Evoluții fiscale recente 83
Andrei Iancu  Lumini și umbre – noul sistem de impozitare a veniturilor din activități independente conform O.U.G. nr. 18/2018 89
Ioana Gherghe, Daniel Jinga  Evitarea dublei impuneri. Metoda creditului fiscal în contextul „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” 95
Alexandru Mănucu – Mediul online rămâne o provocare pentru legislația fiscală. Cazul veniturilor din jocurilor de noroc 99
Daniela Constantin-Vorovenci – CCTB și impactul implementării acesteia asupra bugetului României 102
Mihaela Hampu-Curcă – Aspecte teoretice și practice privind stabilirea serviciilor principale și accesorii, servicii complexe, servicii multiple 107
Andrei Ștefănescu – Răspunderea solidară a contribuabililor cu debitorul insolvabil. Scurt examen jurisprudențial. O sistematizare a reglementării 125
Mihai Nușcă, Sorin Biban – Suspendarea soluționării contestației administrative. Câteva comentarii 134
Ionița Cochințu – Respectarea principiului așezării juste a sarcinilor fiscale ca urmare a neinstituirii, prin normele legale, a unei „taxe la taxă”, a unei „duble impozitări” sau a unei „duble impuneri” 138
Jurisprudență fiscală națională Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată privind angajarea răspunderii solidare în materie fiscală (partea I) 146
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada 28 februarie – 27 aprilie 2018 153

Sumar Tax Magazine Nr. 1/2018

Articol pagina
Gabriel Biriș Revoluția fiscală – sau cum să ne batem singuri cuie în talpă 3
Evoluții fiscale recente 8
Elena Doagă, Andreea Oprea   Programele de tip „stock op on” – un beneficiu salarial cu avantaj fiscal pentru beneficiari 13
Luisiana Dobrinescu   TVA: principiul egalității de tratament sau cum excepția poate confirma regula 17
Marilena Ene – „Split” TVA: povestea continuă 23
Ionița Cochințu  – Rolul ordonanțelor de urgență în procedura de infringement declanșată de către Comisia Europeană împotriva României pentru încălcarea prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene 28
Ioana Maria Costea – Despre exigibilitatea contraprestațiilor din contractele publice cu executare la termen 37
Horațiu Sasu – Condiții aplicabile cooperării administrative în vederea realizării schimbului de informații fiscale între statele membre UE 47
Mirela Păunescu – A plăti sau a nu plăti contribuții de asigurări sociale de sănătate? Dificultăți ȋntȃmpinate ȋn determinarea obligației de a plăti contribuții de asigurări sociale de sănătate începând cu anul 2018 54
Jurisprudență fiscală națională Septimiu Ioan Puț – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 61
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Alexandra Mureșan – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în lunile ianuarie – februarie 2018 73