Sumarul articolelor – Anul VI – 2019

image_pdfimage_print

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul IV (2017)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul V (2018)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 6/2019

Articol pagina
Luisiana Dobrinescu Concluzii pe final de 2019 399
Evoluţii fiscale recente 401
Valentin Milanovici, Alexandru Manea Vor apărea noi obligații de raportare în materie de prețuri de transfer? 403
Ramona Jurubiță, Vladimir Zoican Baza de impozitare a TVA și prețurile de transfer 406
Horațiu Sasu Fraudă la care beneficiarul nu a participat: efecte asupra deducerii TVA 415
Andrei Iancu  Dispoziția de măsuri – act administrativ pur sau cenușăreasa actelor administrative fiscale?. 428
Luciana Rainov, Flavia Pop  Contribuabilul versus „Sistemul” 435
Alexandru Stănoiu Rezolvarea unei probleme sau doar mascarea ei. Considerații despre procedura de cesionare a creanțelor bugetare din cadrul procedurilor de insolvență – OPANAF nr. 942/2019 439
Andrei Ștefănescu – Obligația de emitere bonului fiscal în cazul avansului pentru un bun viitor 443
Cristina Oneț – Despre actele emise de organele fiscale 446
Ionița Cochințu – Incidența dreptului european în contextul organizării finanțelor publice naționale și al construcției bugetului public național 456
Jurisprudență fiscală națională Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 464
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada noiembrie-decembrie 2019 469

Sumar Tax Magazine Nr. 5/2019

Articol pagina
Ionița Cochințu Principii de conduită care trebuie să guverneze relațiile dintre contribuabili și organele fiscale 327
Evoluţii fiscale recente 330
Monica Iordache, Gabriela Badea  Taxarea economiei digitale. Propunerea OCDE privind o abordare unitară 335
Medeea Popescu, Cristiana Provian  Cazuri în care dubla impunere a veniturilor persoanelor fizice ar fi putut fi evitată 338
Tudor Vidrean-Căpușan Reflecții cu privire la taxele vamale aplicate de către UE în baza acordurilor de asociere 341
Ramona Jurubiță, Raluca-Loredana Udroiu – Impactul valorii în vamă în baza de impozitare a TVA în cazul importului de bunuri 344
Mihaela Mitroi – Saga transparentizării continuă. Noi raportări pentru tranzacțiile transfrontaliere 365
Cristina Oneț – Restructurarea creanţelor bugetare reglementată prin O.G. nr. 6/2019 versus eşalonarea la plata creanţelor fiscale reglementată prin Codul de procedură fiscală 369
Jurisprudență fiscală națională Alin Văsonan – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 382
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada septembrie-octombrie 2019 385

Sumar Tax Magazine Nr. 4/2019

Articol pagina
Gabriel Biriș Scurtă aducere aminte 253
Evoluţii fiscale recente 259
Mirela Păunescu, Dragoș Călin  Dividendele – oportunităţi şi provocări. O abordare juridico‑economică (II) 261
Cristina Niculcea  Relațiile de afiliere. Cât de importantă este o corectă identificare și verificare a lor? 272
Sorin Biban – Ajustarea TVA‑ului deductibil în cazul bunurilor de capital – regulile introduse de la 1 ianuarie 2017 și neutralitatea lor
278
Andrei Iancu – Obligațiile fiscale accesorii – o abordare funcțională 281
Antoniu Simon, Daniela Stăncioi – Suspendarea actului administrativ fiscal – evoluție legislativă și jurisprudențială. Paguba iminentă 294
Lelia Grigore, Delia Luca – Dreptul contribuabilului de a fi ascultat, parte a dreptului la apărare 300
Anca Radu – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia contribuțiilor sociale în ceea ce privește aplicarea formularului A1 306
Jurisprudență fiscală națională Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 313
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada iulie‑august 2019 319

Sumar Tax Magazine Nr. 3/2019

Articol pagina
Marilena Ene Noutățile internaționale în dreptul fiscal (Ce mai este nou în viața fiscală internațională) 165
Evoluţii fiscale recente 169
Cătălina Mihai, Marius Eugen Rogoz, Ioana Simona Dulgheru  Libera prestare a serviciilor de asigurare – între operaționalizare și impozitare corectă 173
Cristina Spirescu, Andreea Ignătescu  Digitalizarea administrației fiscale – România, încotro? 176
Mirela Păunescu, Dragoș Călin – Dividendele – oportunităţi şi provocări. O abordare juridico-economică (I).
179
Andra Cașu, Alexandra Ovedenie – Noi provocări privind tranzacțiile transfrontaliere și raportările fiscale obligatorii. 190
Georgiana Iancu – Controverse privind calitatea de persoană impozabilă 194
Cosmin Preda, Mihaela Ardeleanu – Cota TVA de 5% la produse bio: cum o aplicăm? 214
Ionița Cochințu – Rolul și importanța „fișei financiare” în procedura de legiferare. Obligativitatea solicitării informării din partea Guvernului când se legiferează în domenii care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat 219
Anca Radu – Aspecte privind plata contribuțiilor sociale în ipoteza detașării lucrătorilor pe teritoriul Uniunii Europene în lumina reglementărilor europene 227
Jurisprudență fiscală națională Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională 235
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada mai-iunie 2019 239

Sumar Tax Magazine Nr. 2/2019

Articol pagina
Valentina Saygo Boierul, vătaful şi sluga – basm fiscal contemporan 93
Evoluţii fiscale recente 94
Ruxandra Toma, Sara El Habashi  Asocieri în participațiune – implicații contabile și fiscale și abordarea problemelor practice 99
Cristian Rădulescu  Convergență sau divergență: evoluția conceptelor de „sediu fix” și „sediu permanent” 104
Delia Cataramă – Training, conferință, seminar ….. colectăm TVA?
Ce ne învață C-647/17 Srf konsulterna AB despre serviciile de acordare a accesului la evenimente?
117
Ionița Cochințu – Principiului unicității reglementării în privința mijloacelor de probă 127
Alina Mușat – Procesele-verbale de control încheiate de către organele fiscale – discuții referitoare la forța lor probantă și la corespondența cu procedura penală, cu referire la Decizia Curții Constituționale pronunțată la data de 29 ianuarie 2019 136
Jurisprudență fiscală națională Daniela Stăncioi, Antoniu Simon, Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 142
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada martie-aprilie 2019 154

Sumar Tax Magazine Nr. 1/2019

Articol pagina
Vladimir Marinescu Somnul renaște monștri 3
Evoluţii fiscale recente 5
Andrei Ștefănescu  Contribuția de 2% la bugetul ANRE. Legalitate și oportunitate 12
Luisiana Dobrinescu  Răspunderea solidară în materie de TVA 17
Loredana Dănilă, Georgiana Năstasi – Erorile contabile – tehnici de corectare și exemple practice 30
Dan Dascălu, Mihail Boian – Prin instituirea obligației de furnizare de informații în sarcina în sarcina unei sfere mai largi de persoane decât instituțiile financiare raportoare definite de Directiva 2011/16/UE, O.U.G. nr. 114/2018 contravine dreptului european și principiilor generale aplicabile în materia fiscală 35
Anca Radu – Aplicarea la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție a art. 6 par. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în materie fiscală 43
Ionița Cochințu – Ingerința lato sensu în dreptul de proprietate prin instituirea unor contribuții financiare și legitimitatea scopului măsurilor legislative 53
Jurisprudență fiscală națională Antoniu Simon, Daniela Stăncioi – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 59
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada ianuarie-februarie 2019 66