Sumarul articolelor – Anul VII – 2020

image_pdfimage_print

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul IV (2017)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul V (2018)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul VI (2019)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 6/2020

Articol pagina
Editorial

Gabriel Biriș Gânduri de început de deceniu

425
De actualitate

Duncea, Ștefănescu & Asociații  Noutăți legislative în materie fiscală. Modificarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală

428
Adrian Rus, Georgiana Bizdrigheanu  Ghidul OCDE de „evaluare” a impactului pandemiei asupra prețurilor de transfer a fost emis. Ce trebuie să facă companiile? 431
Daniel Jinga, Andreea Oprea – Munca de oriunde – considerente fiscale și de securitate socială 434
Alina Andrei – Ce preferați: să vă crediteze statul sau să luați împrumuturi de la bănci și afiliați? 437
Impozite directe

Mirela Păunescu, Delia Cataramă – Operațiunile de schimb valutar – déjà-vu cu tranzacțiile cu monedă virtuală? (I)

438
Ionuț Măstăcăneanu, Georgiana Calinovici, Alina Pascu – Pierderile tehnologice în cazuistica fiscală – cum susținem deductibilitatea fiscală? 448
Impozite indirecte

Lavinia Negoiță, Bogdan Costea – Justificarea scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri: care sunt regulile din 2020 și când trecem la sistem definitiv?

453
Procedură fiscală

Cristina Oneț – Despre înregistrarea fiscală a contribuabililor şi efectele acesteia

460
Ionița Cochințu – Garanția constituțională a colaborării dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare cu privire la actele normative ce implică cheltuieli bugetare 471
Jurisprudență fiscală națională

Antoniu Simon, Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată

475
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada noiembrie – decembrie 2020

485

Sumar Tax Magazine Nr. 5/2020

Articol pagina
Editorial

Sorin Biban „Nu oferim soluții de aplicare a legislației fiscale pe baza unor situații ipotetice!”

337
De actualitate

Pop Briciu Crai – Attorneys at Law  Noutăți legislative în materie fiscală. Facilitățile fiscale – O.U.G. nr. 181/2020

339
Alina Puțică, Laura Vătui  Modificarea legii privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale – noi provocări pentru angajatori 342
Impozite directe

Mirela Păunescu – Măsuri fiscale de stimulare a creșterii capitalurilor proprii – câteva considerații despre creșterea șanselor de a profita de aceste măsuri

345
Impozite indirecte

Delia Cataramă, Bogdan Costea – Când este TVA-ul din taxare inversă nedeductibil?

354
Georgiana Iancu – Raportarea fiscală în timp real – un salt către o colectare eficientă a TVA-ului. Primul termen de conectare a caselor de marcat la serverele ANAF a fost depășit. Ce urmează? 366
Procedură fiscală

Andrei Ștefănescu – Comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate. Ipoteza alegerii de către contribuabil a unei adrese de corespondență

369
Emanuel Băncilă – Organele fiscale nu pot stabili obligații fiscale pentru o perioadă mai mare de cinci ani. Recurs în interesul legii soluționat de Înalta Curte de Casație și Justiție 372
Ionița Cochințu – Legea bugetului de stat – o „lege vedetă” (I) 375
Horațiu Sasu – Asistența reciprocă a statelor Uniunii Europene în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri cu caracter fiscal 383
Contabilitate

Alexandru Gurdian – Manualul de politici contabile – un instrument cu impact fiscal semnificativ

391
Jurisprudență fiscală națională

Daniela Ioana Stăncioi, George Cristian Vioreanu, Alina Arsene, Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională

394
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada septembrie – octombrie 2020

407

Sumar Tax Magazine Nr. 4/2020

Articol pagina
Editorial

Delia Cataramă … dacă încredere nu e, nimic nu e!…

273
De actualitate

Evoluţii fiscale recente

276
Cristina Spirescu, Gabriela Ecobici, Gabriela Badea  Contextul fiscal actual: între provocare și oportunitate 281
Andra Cașu  Care sunt prioritățile fiscale europene pentru următoarele 6 luni și cum se poziționează România față de planul european? 285
Impozite indirecte

Cosmin Preda, Delia Cataramă, Bogdan Costea – Cauza C-835/18 Terracult SRL – o pledoarie privind necesitatea respectării bunei-credințe a unui contribuabil: fondul prevalează asupra formei!

288
Sorin Biban – Regimul special de TVA aplicabil de la 1 iulie 2021 295
Marilena Ene – Câteva considerații privind regimul special pentru întreprinderile mici în materia TVA 301
Procedură fiscală

Alexandru Stănoiu – „Stânga-mprejur” sau cum a rămas ANAF fără colții de argint în procedura insolvenței

309
Ionița Cochințu – Importanța și necesitatea caracterului unitar al proiectului de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative asupra căruia Guvernul își poate angaja răspunderea 312
Jurisprudență fiscală națională

Daniela Ioana Stăncioi, George Cristian Vioreanu, Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională

320
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada 6 iulie – august 2020

331

Sumar Tax Magazine Nr. 3/2020

Articol pagina
Editorial

Andrei Iancu Noi versus Ei

167
De actualitate

Evoluţii fiscale recente

173
Cristiana Provian  Impozitarea lucrătorilor detașați în timpul pandemiei de COVID-19 174
Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa  Câteva considerente despre Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 177
Ionița Cochințu – Acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României și controlul constituționalității actelor normative care instituie asemenea măsur 183
Sonia Vasilescu, Bogdan Lungu – Abuzul de poziție dominantă și practicile anticoncurențiale. Rabatul comercial 192
Dragoș Ovidiu Tofan – Auditul în era digitală – precauții pe un teren minat 200
Impozite directe

Teodora Alecu, Cristina Vasilescu – Provocările analizelor de prețuri de transfer și nevoia de certitudine prin acordul de preț în avans

208
Cristina Niculcea, Lavinia Negoiță – Ajustări de prețuri de transfer – tratamentul fiscal al impozitului pe profit și TVA-ului 213
Impozite indirecte

Tudor Vidrean-Căpușan – Afacerea CF (C-430/19). Prima afacere românească în materia teoriei părții inocente

224
Anda Diaconescu, Luciana Rainov – Impactul cauzei Terracult asupra practicii administrative 228
Corina Mureșan – Cauza C‑242/19, CHEP Equipment Pooling NV, privind dreptul nerezidenților de a obține rambursarea TVA 233
Procedură fiscală

Lelia Grigore– Principii ale procedurii fiscale cu relevanță în materia probatoriului

236
Jurisprudență fiscală națională

Daniela Ioana Stăncioi, George Cristian Vioreanu, Viorel Terzea Sinteză de jurisprudență fiscală națională

243
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada mai – 5 iulie 2020

256

Sumar Tax Magazine Nr. 2/2020

Articol pagina
Editorial

Ionița Cochințu Influența „invizibilului infinit” asupra statului de drept

81
De actualitate

Evoluţii fiscale recente

87
Marilena Ene  Măsuri fiscale în timpul pandemiei COVID-19 90
Dan Dascălu, Mihail Boian, Andrei Iancu  Unele considerații cu privire la posibila neconstituționalitate și nelegalitate a unora dintre precizările din Comunicatul ANAF referitor la bonificațiile la impozitul pe profit în perioada crizei COVID-19 99
Andrei Vasilescu, Bogdan Lungu – Aspecte privind cazul de forță majoră în contextul stării de urgență 106
Cristina Mihalache – COVID-19 și noua categorie de zile libere plătite pentru părinți 112
Impozite directe

Teodora Alecu, Cristina Vasilescu – Cum vor arăta prețurile de transfer după COVID-19?

115
Raluca Radosav, Vlad Foica – Sediu permanent în România – risc pentru producătorii în sistem lohn, entități afiliate? 119
Bogdan Costea, Cristina Dumitrache – „Teoria relativității” recunoașterii la venituri a fondului comercial negativ rezultat în urma transferului de afacere 122
Impozite indirecte

Anca-Mihaela Ion – Refuzul dreptului de deducere a TVA. Aplicarea testului cunoașterii într-o speță privind livrarea intracomunitară de bunuri

129
Beatrice Weisenbacher, Romana Schuster – Deducerea TVA la contribuabilii cu furnizori fraudulenți – cum se aplică teoria părților inocente în jurisprudența fiscală recent 137
Procedură fiscală

Daniela-Ioana Stăncioi– Restituirea cu întârziere, din culpa organului fiscal, a accizelor aferente exportului. Dobânda aferentă sumei ce trebuia restituită cu titlu de acciză, sumă restituită cu o întârziere de 202 zile față de termenul legal, de către organul fiscal

141
Jurisprudență fiscală națională

Viorel Terzea Sinteză de jurisprudență fiscală națională

146
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada martie-aprilie 2020

153

Sumar Tax Magazine Nr. 1/2020

Impozite directe

Teodora Alecu, Cristina Vasilescu – Cum vor arăta prețurile de transfer după COVID-19?

115

Articol pagina
Editorial

Marilena Ene Este sistemul fiscal românesc „fair”?

3
Evoluţii fiscale recente 5
Impozite directe

Dragoș Nicolae, Mădălina Țicu, Andreea Ignătescu  Implicații fiscale aferente investițiilor – achiziție de acțiuni sau achiziție de active?

9
Mirela Păunescu, Adriana Florina Popa  Tichetele cadou – un cal troian sau un dar nevinovat? 15
Impozite indirecte

Luisiana Dobrinescu – Contraprestația, în accepțiunea TVA. Abordarea juridică și cea economică

22
Delia Cataramă, Mihaela Ardeleanu – TVA pentru exporturi: scutit cu DVE sau fără DVE? 31
Procedură fiscală

Dan Dascălu, Mihail Boian – Unele considerații juridice cu privire la corelația dintre obligațiile de raportare și cele de notificare stabilite de O.G. nr. 5/2020 de transpunere a DAC6, precum și cu privire la unele aspecte ale regimului sancționator aferent acestor obligații

38
Lelia Grigore – Titlul de creanță fiscală și titlul executoriu. Particularități în cazul decontului de TVA 43
Alex Slujitoru – Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale 46
Alexandru Stănoiu – Procedura medierii în Codul de procedură fiscală – gură de oxigen sau cronica unei morți anunțate 49
Ionița Cochințu – Interferența între procedura administrativ-fiscală și procedura penală. Prelungirea în timp a măsurii asigurătorii luate în cursul procedurii administrativ-fiscale și menținerea acesteia în cursul procesului penal până la un moment temporal nedeterminat. Neconstituționalitate 53
Contribuții sociale

Elena Doagă, Ștefănel Cîrstea – Un nou tip de pensie în România – ce aduce nou Legea pensiilor ocupaționale

61
Jurisprudență fiscală națională

Alina Arsene, Viorel Terzea Sinteză de jurisprudență fiscală națională

64
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada ianuarie-februarie 2020

74