Curtea Constituțională, Drept financiar

Neconstituționalitatea reţinerii garanţiei de bună conduită

Duncea_Stefanescu_mini
image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 / 19.03.2015 a fost publicată Decizia nr. 5 pronunțată de Curtea Constituțională la data de 15.01.2015 privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 2712, alin. 1 și 2 din OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (“OUG 34 / 2006”).

Prin decizia pronunțată, Curtea Constituțională a statuat că dispozițiile art. 2712, alin. 1 și 2 din OUG 34 / 2006 care prevăd reținerea necondiționată a garanției de bună conduită în cazul respingerii contestației / cererii / plângerii sunt neconstituționale, întrucât încalcă dispozițiile art. 21, alin. 1 din Constituția României privind liberul acces la justiție, prin descurajarea contestatorului de a formula o contestație / cerere / plângere, considerând-se că orice respingere se convertește într-o sancțiune pentru un comportament necorespunzător.

De asemenea, prin Decizia pronunțată, Curtea Constituțională a considerat că prin reținerea necondiționată a garanției de bună conduită este afectat și dreptul de proprietate privată reglementat de art. 44 din Constituția României, diminuarea patrimoniului autorilor contestațiilor / cererilor / plângerilor neputând fi consecința directă a exercitării unui drept sau libertăți fundamentale, respectiv a unui drept procesual.

Astfel, Decizia Curții Constituționale suspendă efectele dispozițiilor art. 2712, alin. 1 și 2 din OUG 34 / 2006, pentru o perioadă de 45 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial, timp în care dispozițiile declarate neconstituționale ar trebui puse în acord cu Constituția României. În caz contrar, la expirarea acestui termen, dispozițiile devenind în mod definitiv inaplicabile.

În aceste condiţii, începând cu data publicării în MonitorulOficial a Deciziei nr. 5 / 15.01.2015 pronunţată de Curtea Constituţională, reţinerea garanţiei de bună conduită de către autoritatea contractantă devine nelegală în situaţia respingerii sau retragerii contestaţiei, indiferent dacă această contestaţie a fost depusă anterior publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale, cu condiţia ca decizia pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi / sau decizia pronunţată de instanţa de judecată să nu fi devenit definitivă anterior datei de 19.03.2015. 

Vezi aici Legal Alert-ul

Share Button

Leave a Reply