Opinii

Call for papers: provocările Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală 2016

image_pdfimage_print

Cosmin CostasDr. Cosmin Flavius Costaş

Editor, Tax Magazine

În 24 iunie 2015, Camera Deputaţilor a adoptat proiectele de lege privind Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală, ce vor deveni aplicabile la data de 1 ianuarie 2016. Se respectă, astfel, pentru prima dată în istoria fiscală, regula fundamentală din actualele coduri: perioada de vacatio legis de 6 luni, între momentul adoptării Codurilor şi momentul intrării lor în vigoare.

Următoarele 6 luni vor fi, din punctul de vedere al teoreticienilor şi practicienilor dreptului fiscal, o perioadă de reflecţie cu privire la efectele noilor prevederi fiscale. Cel mai probabil, normele metodologice vor pune în discuţie noi probleme, pe care simpla lectură a dispoziţiilor Codurilor nu le-ar releva.

În acelaşi timp, următorul semestru trebuie să fie o perioadă a întrebărilor. Nimeni nu este infaibil în materie fiscală şi tocmai de aceea orice deficienţă sau dificultate de interpretare a noilor Coduri trebuie sesizată, în vederea corectării ei.

Tax Magazine lansează, în context, un Call for Papers intitulat Provocările Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală 2016. Colaboratorii obişnuiţi ai revistei, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, magistraţii, avocaţii, consultanţii fiscali, reprezentanţii mediului academic şi toţi cei interesaţi de dreptul fiscal sunt invitaţi să răspundă acestei provocări editoriale şi să ne remită, în perioada următoare, materiale pe această temă. Abordările comparative privind instituţiile reglementate de Coduri, noutăţile fiscale, analiza compatibilităţii Codurilor cu dreptul european şi dreptul european al drepturilor omului sunt toate teme pe care credem că se poate dezbate şi scrie. Tax Magazine îşi asumă în acest context rolul unui forum de dezbatere a principalelor probleme de natură fiscală pe care le ridică noile Coduri, fiscal şi de procedură fiscală.

În funcţie de numărul şi întinderea materialelor ce vor fi transmise, echipa Tax Magazine ia în calcul şi publicarea unor numere speciale, în afara apariţiilor editoriale obişnuite, pentru a reuşi să facă vizibile toate opiniile existente cu privire la noile reglementări. Vă dorim deci o vară intensă, care să îmbine inerenta relaxare fizică şi psihică – chiar dacă, cel puţin pentru avocaţi, costurile relaxării nu sunt încă deductibile fiscal – cu discuţiile privind noile Coduri.

Share Button

Leave a Reply