Fiscalitate

Aprobarea formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 914 din data de 10 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3495/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”.

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, preşedintele ANAF a emis Ordinul care aprobă modelul şi conţinutul formularului (014),  instrucţiunile de completare, caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului.

Formularul se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal și se depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute:

  • un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată
  • un exemplar se păstrează de către contribuabil
Share Button

Leave a Reply