Fiscalitate

ANAF propune spre aprobare formulare pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru persoanele fizice

ANAF
image_pdfimage_print
ANAF adaptează formularele utilizate de organele fiscale pentru stabilirea din oficiu a CAS pentru presoanele fizice, în cazul în care acestea nu-și îndeplinesc obligațiile declarative conform prevederilor legale stabilite la art. 106, art. 107 și art. 342 alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Persoanele fizice care datorează contribuție de asigurări sociale au, potrivit legii, obligații declarative.
Nedepunerea declarației fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere, potrivit dispozițiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art.106 alin.(1) din același act normativ, organul fiscal stabilește baza de impozitare și creanța fiscală aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, folosind orice probă și mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situația fiscală corectă.
Stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale se aplică pentru persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente, pentru perioada 01.07.2012 -31.12.2015. Astfel, printr-un proiect de ordin se propune aprobarea formularelor:
– Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice;
– Notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii;
– Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice.
Share Button

Leave a Reply