Fiscalitate, Legislație

Procedura de administrare a contribuabililor mijlocii a fost actualizată

ANAF
image_pdfimage_print
În vederea cresterii eficientei activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii si a îmbunătătirii colectării veniturilor bugetare datorate de acesti contribuabili, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1034/22.12.2016 a fost publicat Ordinul presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii prin care au fost restructurate criteriile de selectie a contribuabililor mijlocii care sunt administrati, începând cu 1 ianuarie 2017, de către administratiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul directiilor generale regionale ale finantelor publice în a căror rază teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, sau de către Administratia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, după caz.

Elaborarea prezentului proiect de ordin prin care se prevede modificarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii, aprobată prin Ordinul președintelui Agentiei Nationale de Administarea Fiscală nr. 560/2016, a fost determinată de necesitatea corelării prevederilor referitoare la administrarea contribuabililor mijlocii cu modificările legislative survenite în ultima perioadă, respectiv în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, dar si de elaborarea de noi criterii si reguli specifice de selectie a contribuabililor mijlocii aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administare Fiscală nr. 3.610/2016.
De asemenea, în urma continuãrii, pe parcursul anului 2016, a procesului de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, au avut loc modificări importante în structura organizatorică a organelor fiscale centrale, respectiv a direcțiilor generale regionale ale finantelor publice, în cadrul cărora s-au înfiintat administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii ca structuri specializate în administrarea acestor contribuabili, fapt care a generat si necesitatea adaptãrii prevederilor referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii la aceste modificări.
Share Button

Leave a Reply