Fiscalitate, Legislație

Buletin fiscal. Februarie 2017

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Formularul 300 “Decontul de TVA”

————————————————————————–

Ordin al președintelui ANAF nr. 591 / 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoare adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 01 februarie 2017.

Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA

————————————————————————–

Ordin al președintelui ANAF nr. 605 / 2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 93 din 01 februarie 2017.

  • Formularul 300 “Decontul de TVA”

Începând cu declarația aferentă lunii ianuarie 2017 cu termen de depunere 25 februarie 2017 inclusiv, declarația 300 va include cota standard de TVA de 19%, împreună cu următoarele:
– Câmpuri referitoare la compensația în cotă forfetară pentru achiziții de produse și servicii agricole de la furnizori care aplică regimul special pentru agricultori, precum și la regularizările privind compensația în cotă forfetară pentru achiziții de produse și servicii agricole de la furnizorii sus menționați;
– Câmp referitor la raportarea facturilor emise conform art.11, alin (6) din Codul Fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat.

  • Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA

Ordinul stabilește criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316, alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Codul fiscal, modificând procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316, alin. (12), lit. e) și procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316, alin. (11), lit. h) din Codul fiscal, prin corelarea prevederilor cu eliminarea formularului 088.

Ordinul menționează de asemenea faptul ca persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor din ordinul anterior (persoana impozabilă a depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin), procedura aplicabilă va fi cea în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Modificările aduse Anexei 2 „Criterii pentru condiționarea înregistrării in scopuri de TVA”:
– Prelungirea termenului de soluționare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA cu perioada cuprinsă între data comunicării invitației și data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent, și in cazul invitațiilor privind controalele antifraudă;
– Posibilitatea contestării deciziei privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, în termen de 45 de zile de la data comunicării (similar cu prevederile Anexelor 3 şi 4);
– Celelalte criterii, în afara formularului 088, rămân neschimbate.

Modificările aduse Anexei 4 „Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316, alin. (11) lit. h din Codul Fiscal […], care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA”:
– Sunt vizate persoanele impozabile care, în urma selecției efectuate lunar în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central, prezintă risc fiscal;
– Invitarea de către organul fiscal a persoanelor impozabile ce prezintă risc fiscal, însă nu îndeplinesc condițiile de scoatere din evidentă ca plătitor de TVA, în vederea evaluării intenției și capacitații de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA.

Totuși, ordinul nu detaliază modalitatea prin care, în lipsa formularului 088, autoritățile fiscale vor evalua intenția și capacitatea persoanelor impozabile de a desfășura activități economice în sfera TVA.

Ordinul nr. 2.393 / 2016 se abrogă.

Prezentul ordin a intrat în vigoare începând cu 1 februarie 2017.

Share Button

Leave a Reply