Tax Magazine

Tax Magazine nr. 02 februarie 2017

Tax Magazine, nr. 02, februarie 2017 - Editura Solomon
image_pdfimage_print
 • Cosmin Flavius Costaș
  Surfing Tax Law
  Cluj Tax Forum
  Evoluții fiscale recente
 • Mihaela Tofan
  Analiza propunerii Comisiei UE pentru adoptarea normelor împotriva evitării obligațiilor fi scale de către societăți
 • Carmen Afanasenco
  Declarația 207 – o modificare aparent inofensivă care poate afecta negativ relațiile firmelor românești cu partenerii lor externi
 • Luisiana Dobrinescu
  Incidența TVA-ului asupra remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă – un aspect demn de reglementat
 • Marcin Burzec
  Selected issues in the VAT taxation of tourist services in Poland
 • Bogdan Cristea
  Interferențe ale Codului de procedură fiscală cu Codul de procedură civilă și Legea contenciosului administrativ
 • Ionița Cochințu
  Considerente avute în vedere de instanța de contencios constituțional la pronunțarea unor decizii în materie fiscală, precum și aspecte prezentate în opiniile separate formulate (II)
 • Jurisprudență fiscală națională
  Septimiu Puț – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată
 • Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în luna februarie 2017
Share Button

Leave a Reply