Fiscalitate, Impozit pe venit

Scutire de impozit pentru angajații din IT

Duncea_Stefanescu_mini
image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 / 18.01.2018 a fost publicat Ordinul nr. 1168/492/3024/3337 („Ordinul 1168”).
Actul normativ va intra în vigoare la data de 1 februarie 2018, abrogând în același moment Ordinul 409/4020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Ordinul 1168 introduce scutirea de impozit pentru veniturile din salarii ale angajaților din următoarele domenii de activitate:

–  administrator baze de date;
–  analist;
–  inginer de sistem în informatică;
–  inginer de sistem software;
–  manager de proiect informatic;
–  programator;
–  proiectant de sisteme informatice;
–  programator de sistem informatic;
–  programator ajutor;
–  analist ajutor.

Menționăm faptul că, spre deosebire de vechea reglementare, Ordinul 1168/2017 a introdus 2 ocupații, i.e. programator ajutor și analist ajutor, care beneficiază de scutirea de impozit.

De asemenea, prin Ordinul 1168 vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit și persoanele care dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acredidate și prestează efectiv una dintre activitățile menționate mai sus.

În ceea ce privește documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe venit, Ordinul 1168 completează lista cu documentele necesare:

– actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
– organigrama angajatorului;
– fișa postului;
– copia diplomei de finalizare a studiilor de licență;
– adeverința de urmare a studilor superioare dacă acestea nu au fost finalizate;
– copia diplomei de bacalaureat a respectivului angajat;
– copia contractului individual de muncă;
– ștatul de plată al angajatului;
– comandă internă a organului de conducere;
– balanța analitică a societății.

Totodată, angajatorul are obligația de a păstra la sediul acestuia dosarul cuprinzând toate documentele enumerate anterior, spre a fi verificate în eventualitatea unui control din partea autorităților fiscale. Acestea pot fi păstrate și în format electronic, caz în care vor fi semnate cu semnătura electronică calificată, provenită din partea unui furnizor de servicii acreditat.

Share Button

Leave a Reply