Contribuții sociale, Fiscalitate, Impozit pe venit

Modificare Cod Fiscal cu privire la Legea nr. 72/2018

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Impozit pe profit

Se introduce limitarea deductibilității pierderii nete rezultate din creanțe cesionate la 30% din valoarea acestei pierderi.

De asemenea, pierderea netă se determină ca diferenţă între preţul de cesiune şi costul de achiziţie al creanţei, doar în cazul în care cesionarul cedează creanţa.

Mai mult, în cazul instituţiilor de credit, 70% din diferenţa între valoarea creanţei înstrăinate şi preţul de cesiune reprezintă elemente similare veniturilor cu condiția ca acele creanţele cesionate să fie acoperite parţial sau integral cu ajustări pentru pierderi aşteptate, precum și în situația în care creanțele sunt scoase din evidență în conturi în afara bilanțului și apoi cesionate.

Taxa pe valoarea adăugată

Majorarea plafonului stabilit pentru regimul special de scutire de TVA la 300.000 lei se aplică începând cu data de 1 aprilie 2018.

Impozit pe venit

Potrivit ordonanței, avem în vedere următoarele modificări cu privire la regulile de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate:

  • Eliminarea referinței „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” în cazul primelor de asigurare voluntară de sănătate și introducerea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului ce intră în categoria cheltuielilor deductibile în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
  • Introducerea cheltuielilor cu serviciile medicale furnizate sub formă de abonament în categoria cheltuielilor nedeductibile, altele decât cele care reprezintă cheltuieli deductibile potrivit Codul fiscal.

De asemenea, referința „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” în cazul primelor de asigurare voluntară de sănătate și serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament este eliminată și în cazul veniturilor salariale și asimilate salariilor.

Contribuții sociale

În ceea ce privește baza lunară la care nu se calculează contribuții de asigurări sociale:

  • Este eliminată trimiterea la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății în cazul primelor de asigurare voluntară de sănătate;
  • Se introduc serviciile medicale furnizate sub formă de abonament.

Autori:

Arcadie Parfenie – Senior Manager, Impozite directe

Cristina Galin – Senior Manager, Impozite indirecte

Corina Mindoiu – Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale

 

Share Button

Leave a Reply