Tax Magazine

Tax Magazine nr. 6 noiembrie-decembrie 2018

Tax Magazine Nr. 6 noiembrie - decembrie 2018 - Editura Solomon
image_pdfimage_print
 • Ionița Cochințu
  România în triunghiul dreptului național – dreptului european – dreptului internațional
  Evoluții fiscale recente
 • Daniel Pană, Mădălina Țicu, Andreea Ignătescu
  Convenția Multilaterală – cum și când va impacta acest nou instrument tratatele României de evitare a dublei impuneri
 • Cristina Oneț
  Redevenţe de exploatare şi alte modalități de valorificare a resurselor naturale ale subsolului
 • Ciprian Păun
  Despre Cauza Vădan din fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Concluziile subiective ale apărării și interpretarea consecințelor juridice
 • Vladimir Marinescu
  Valențe ale neutralității taxei pe valoarea adăugată
 • Dan Dascălu
  După ce am depus declarațiile fiscale on-line la etajul 2, primim oare deciziile de impunere, bonificațiile sau sumele de restituit?
 • Antoniu Simon, Daniela Stăncioi
  Suspendarea actului administrativ fiscal – evoluţie legislativă și jurisprudențială. Cazul bine justificat
 • Jurisprudență fiscală națională
  Alin Văsonan, Antoniu Simon – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată
 • Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada 25 octombrie – 19 decembrie 2018

Share Button

Leave a Reply