Toate știrile din 'Accize' Subscrii

image_pdfimage_print
Taxnews Tax Magazine EY

Buletin legislativ – Ianuarie 2018

Formulare fiscale Aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 și 120 Ordin nr. 4.160/2017 emis de Președintele Agenției Naționale de …

Fiscalitate – Directiva 92/12/CEE – Articolele 7-9 − Regimul general al produselor supuse accizelor – Produse puse în consum într‑un stat membru și deținute în scopuri comerciale într‑un alt stat membru – Exigibilitatea accizelor de la un deținător al acestor produse care le‑a dobândit în statul membru de destinație – Achiziționare în urma operațiunii de intrare

În cauza C‑165/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Bundesfinanzhof …

Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată – A șasea directivă 77/388/CEE – Directiva 2006/112/CE – Scutirea importurilor de bunuri destinate a fi plasate într‑un alt regim de antrepozit decât cel vamal – Obligație de a introduce fizic mărfurile în antrepozit – Nerespectare – Obligație de a plăti TVA‑ul în pofida faptului că acesta a fost deja achitat prin taxare inversă

În cauza C‑272/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Commissione …