Sumarul articolelor – Anul VI – 2019

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul IV (2017)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul V (2018)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 2/2019

Articol pagina
Valentina Saygo Boierul, vătaful şi sluga – basm fiscal contemporan 93
Evoluţii fiscale recente 94
Ruxandra Toma, Sara El Habashi  Asocieri în participațiune – implicații contabile și fiscale și abordarea problemelor practice 99
Cristian Rădulescu  Convergență sau divergență: evoluția conceptelor de „sediu fix” și „sediu permanent” 104
Delia Cataramă – Training, conferință, seminar ….. colectăm TVA?
Ce ne învață C-647/17 Srf konsulterna AB despre serviciile de acordare a accesului la evenimente?
117
Ionița Cochințu – Principiului unicității reglementării în privința mijloacelor de probă 127
Alina Mușat – Procesele-verbale de control încheiate de către organele fiscale – discuții referitoare la forța lor probantă și la corespondența cu procedura penală, cu referire la Decizia Curții Constituționale pronunțată la data de 29 ianuarie 2019 136
Jurisprudență fiscală națională Daniela Stăncioi, Antoniu Simon, Viorel Terzea – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 142
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada martie-aprilie 2019 154

Sumar Tax Magazine Nr. 1/2019

Articol pagina
Vladimir Marinescu Somnul renaște monștri 3
Evoluţii fiscale recente 5
Andrei Ștefănescu  Contribuția de 2% la bugetul ANRE. Legalitate și oportunitate 12
Luisiana Dobrinescu  Răspunderea solidară în materie de TVA 17
Loredana Dănilă, Georgiana Năstasi – Erorile contabile – tehnici de corectare și exemple practice 30
Dan Dascălu, Mihail Boian – Prin instituirea obligației de furnizare de informații în sarcina în sarcina unei sfere mai largi de persoane decât instituțiile financiare raportoare definite de Directiva 2011/16/UE, O.U.G. nr. 114/2018 contravine dreptului european și principiilor generale aplicabile în materia fiscală 35
Anca Radu – Aplicarea la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție a art. 6 par. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în materie fiscală 43
Ionița Cochințu – Ingerința lato sensu în dreptul de proprietate prin instituirea unor contribuții financiare și legitimitatea scopului măsurilor legislative 53
Jurisprudență fiscală națională Antoniu Simon, Daniela Stăncioi – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 59
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada ianuarie-februarie 2019 66