Sumarul articolelor – Anul VI – 2019

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul IV (2017)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul V (2018)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 1/2019

Articol pagina
Vladimir Marinescu Somnul renaște monștri 3
Evoluţii fiscale recente 5
Andrei Ștefănescu  Contribuția de 2% la bugetul ANRE. Legalitate și oportunitate 12
Luisiana Dobrinescu  Răspunderea solidară în materie de TVA 17
Loredana Dănilă, Georgiana Năstasi – Erorile contabile – tehnici de corectare și exemple practice 30
Dan Dascălu, Mihail Boian – Prin instituirea obligației de furnizare de informații în sarcina în sarcina unei sfere mai largi de persoane decât instituțiile financiare raportoare definite de Directiva 2011/16/UE, O.U.G. nr. 114/2018 contravine dreptului european și principiilor generale aplicabile în materia fiscală 35
Anca Radu – Aplicarea la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție a art. 6 par. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în materie fiscală 43
Ionița Cochințu – Ingerința lato sensu în dreptul de proprietate prin instituirea unor contribuții financiare și legitimitatea scopului măsurilor legislative 53
Jurisprudență fiscală națională Antoniu Simon, Daniela Stăncioi – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată 59
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene – Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada ianuarie-februarie 2019 66