Sumarul articolelor – Anul VIII – 2021

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul IV (2017)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul V (2018)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul VI (2019)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul VII (2020)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 1/2021

Articol pagina
Editorial

Sorin Biban 1 iulie 2021 – suntem pregătiți?

3
De actualitate

Duncea, Ștefănescu & Asociații  Noutăți legislative în materie fiscală. Clarificări legislative de ultimă oră asupra unor aspecte susceptibile de interpretări eronate

5
Diana Lupu  În alinierea prevederilor contabile la cele fiscale, Finanțele pierd din vedere aspectelepractice ale cerințelor de raportare 7
Ioana Maria Costea – Comerț, comerciant, comercial – cuvinte de (ne)rostit în dreptul fiscal 9
Impozite directe

Nilanjan Nag, Diana Vlad – Noile orientări OCDE privind implicațiile prețurilor de transfer în contextul pandemiei COVID-19

16
Impozite indirecte

Răzvan Enache – TVA, imobiliare și fantomele trecutului (sau în căutarea răspunsului pierdut)

19
Alexandru Comănescu, Andrei Novac
– FIDIC Cartea Rosie – determinarea momentului in care se considera ca lucrarile contractate sunt finalizate din perspectiva TVA
24
Georgiana Iancu – Sediile fixe – o nouă direcție în inspecțiile fiscale recente. Analiza structurilor de business transfrontaliere, esențială pentru a preveni obligații suplimentare de TVA 28
Procedură fiscală

Marcel Ciocîrlan, Sebastian Drumaru – Principiul neutralității fiscale, onus probandi incumbit ei qui dicit/actor incumbit probandi și dreptul organului fiscal de apreciere. Scurte considerații din perspectiva jurisprudenței europene și legislației fiscale naționale

31
Repere ale jurisprudenței fiscale a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Marilena Ene – Cauza Avoir Fiscal

42
Jurisprudență fiscală națională

Viorel Terzea, Cristina Ardeleanu – Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată

49
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada ianuarie – februarie 2021

60