Inspecție fiscală

Registrul de bani personali

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 / 30.04.2015 a fost publicat OMFP nr. 513 / 2015 pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal.

Principalele prevederi referitoare la registrul de bani personali sunt:

  •  operatorul economic este obligat să constituie registrul de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;
  • paginile numerotate în ordine crescătoare se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta;
  • se completează zilnic, la începutul programului de lucru;
  • operatorul economic notifică organului fiscal competent constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia și numărul de pagini. Notificarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării OMFP 513/2015.

    Prevederile OMFP 513/2015 au intrat în vigoare la data de 30.04.2015

Vezi aici întregul Tax Alert.

Share Button

Leave a Reply