Piața muncii

Modificare legislativă privind repausul săptămânal

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 / 08.05.2015 a fost publicată Legea nr. 97 / 2015 pentru modificarea articolului 137, alineatul (1) din Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii.

Textul legal vizează modificarea prevederilor privind perioada și modul de acordare a repausului săptămânal. Conform expunerii de motive formulate de inițiatorii proiectului de lege, prin modificarea art. 137, alin (1) din Codul Muncii se urmărește eliminarea oricărui echivoc în ceea ce privește modul de acordare a repausului săptămânal.

Astfel, raportat la vechea reglementare a art. 137, alin (1) din Codul Muncii, legiuitorul a înlocuit sintagma “se acordă în două zile consecutive” cu sintagma “este de 48 de ore consecutive”.

Drept urmare, noua formulare a alineatului (1) al art. 137 din Codul Muncii este: „Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.”

Noua dispoziție va intra în vigoare începând cu data de 11.05.2015

Vezi aici întregul Legal Alert.

Share Button

Leave a Reply