Acte administrative fiscale, Declarații fiscale

Procedura de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 /14.05.2015 a fost publicat OMFP nr. 528 / 2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (OMFP 528/2015).

Procedura se aplică:

 sumelor:

  • plătite fără existenţa unui titlu de creanţă;
  • plătite în plus faţă de obligaţia fiscală;
  • plătite ca urmare a unei erori de calcul;
  • plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale;
  • de rambursat de la bugetul de stat;
  • stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii;
  • rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170 din Codul de Procedură Fiscală (i.e. în caz de executare silită);
  • rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării silite.

– sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată.

Pentru restituirea sumelor menționate mai sus, solicitanții depun la autoritatea sau instituția publică ce nu a realizat prestația solicitată, ori la care au efectuat o plată în plus față de obligația legală, cererea de restituire, împreună cu copii ale documentelor de plată. Modelul cererii de restituire este inclus în Anexa nr. 2 la OMFP 528/2015. Procedura de restituire este descrisă în Anexa nr. 1 la OMFP 528/2015.
În cazul solicitanților persoane juridice, restituirea sumelor se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat în cererea de restituire. În cazul solicitanților persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar, fie în numerar; pentru sume mai mici de 500 RON restituirea se efectuează la ghișeul unității Trezoreriei Statului.
Dacă există obligații fiscale restante, suma solicitată se va restitui numai după compensarea cu obligațiile fiscale restante.
Prevederile OMFP 528/2015 au intrat în vigoare la data de 14.05.2015
Vezi intregul Tax Alert aici
Share Button

Leave a Reply