Declarații fiscale

Sistemul de raportare contabilă la data de 30.06.2015 și modificarea unor reglementări contabile

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 / 09.07.2015 a fost publicat OMFP nr. 773 / 2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile („OMFP 773/2015”).

1. Sistemul de raportare contabilă la data de 30.06.2015
Principalele categorii de entități care întocmesc raportări contabile la data de 30.06.2015 sunt:

 • cele cărora le sunt incidente prevederile OMFP 1802/2014 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 LEI;
 • cele cărora le sunt incidente prevederile OMFP 1286/2012 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 LEI;
 • operatorii economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic;
 • subunități deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales.

  OMFP 773/2015 include:

 • normele metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30.06.2015, incluzând

  cerințe specifice pentru fiecare categorie de entități raportoare;

 • formularele de raportare.

  Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la data de 30 iunie 2015 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice este 17.08.2015.

  Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la data de 30.06.2015 în formatul și conform termenelor prevăzute de reglementările emise de BNR, respectiv de ASF. 

Vezi întregul Tax alert aici

Share Button

Leave a Reply