Executare silită, Legislație

Ordonanța de Urgență a Guvernului privind acordarea unor facilități fiscale

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

(Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015)

Ordonanța de urgență prevede anularea penalităților de întârziere și a unei cote de 54.2% din dobânzi aferente obligațiilor de plată principale restante la

30 septembrie 2015, dacă anumite condiții sunt îndeplinite, cum ar fi:

• obligațiile principale restante se achită până la 31 martie 2016;

• cota de 45,8% din dobânzile aferente stabilite prin decizie comunicată până la data stingerii obligațiilor principale, se plătește până la data de

30 iunie 2016;

• obligațiile fiscale principale cu termene de plată în perioada
1 octombrie 2015 – 31 martie 2016 se sting până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

• contribuabilul are toate declarațiile fiscale depuse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Facilitățile fiscale mentionate mai sus se acordă, în anumite condiții, și cu privire la accesoriile datorate pentru:

• diferențe ale obligațiilor de plată principale anterioare datei de
30 septembrie 2015, raportate prin declarații rectificative, inclusiv în cazul corectării decontului de taxă pe valoare adăugată;

• obligații de plată principale cu termene scadente și stinse înainte de
30 septembrie 2015 și accesorii

• obligații de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, pentru care s-au emis/se emit decizii de impunere ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la momentul intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență.

Pentru a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de prezenta Ordonanță de Urgență, contribuabilii trebuie să depună o cerere de anulare a accesoriilor, să achite obligații de plată principale și accesorii în anumite termene.

Pașii următori: chiar dacă procedura de aplicare va fi aprobată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, contribuabilii ar trebui să determine acțiunile care trebuie întreprinse în cazul lor specific. Această analiză le va permite să se asigure că toate măsurile sunt luate în termenele stabilite astfel încât să poată beneficia de facilitățile fiscale menționate mai sus.

Vezi buletinul fiscal aici

Share Button

Leave a Reply