Acte administrative fiscale

Ordonanța de Urgență a Guvernului privind acordarea unor facilități fiscale

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

(Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015)

Ordonanța de urgență prevede anularea penalităților de întârziere și a unei cote de 54.2% din dobânzi aferente obligațiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, dacă anumite condiții sunt îndeplinite, cum ar fi:

• obligațiile principale restante se achită până la 31 martie 2016;

• cota de 45,8% din dobânzile aferente stabilite prin decizie comunicată până la data stingerii obligațiilor principale, se plătește până la data de 30 iunie 2016;

• obligațiile fiscale principale cu termene de plată în perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2016 se sting până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

• contribuabilul are toate declarațiile fiscale depuse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Facilitățile fiscale mentionate mai sus se acordă, în anumite condiții, și cu privire la accesoriile datorate pentru:

• diferențe ale obligațiilor de plată principale anterioare datei de 30 septembrie 2015, raportate prin declarații rectificative, inclusiv în cazul corectării decontului de taxă pe valoare adăugată;

• obligații de plată principale cu termene scadente și stinse înainte de 30 septembrie 2015 și accesorii datorate și nestinse

Vezi întregul buletin fiscal aici

Share Button

Leave a Reply