Contribuții sociale, Fiscalitate

Ordin al Ministrului Finanțelor Publice

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Ordin al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

Ordinul nr. 2963/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 879/24 noiembrie 2015, aprobă procedura de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, privind anumite categorii de persoane fizice care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor.

În plus, ordinul aprobă modelul și conținutul formularului 602 – „Declaraţia pe proprie răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”.

Pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice avute în vedere de Decizie depun la organul fiscal competent formularul 602, însoțit de documente justificative cu privire la asigurarea socială de sănătate încheiată în celălalt stat, după cum urmează:

  • Documentul portabil A1;
  • TR/R1 – Formular privind legislația aplicabilă;
  • PM/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă;
  • MD/R0101 – Certificat privind legislația aplicabilă etc.

Prevederile Ordinului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Share Button

Leave a Reply