Fiscalitate

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor

image_pdfimage_print

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente

În vederea aplicării unitare de catre organele fiscale a dispoziţiilor legale privind veniturile obţinute din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere şi creşterii operativităţii procesului de administrare, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2333/2007 a fost aprobată Procedura privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere.

Procedura se aplică de organele fiscale, în sistem automat, prin funcţiile aplicaţiei informatice de administrare a impozitului pe venit.

Ca urmare a intrarii în vigoare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se impune adaptarea corespunzatoare a procedurilor de administrare a impozitului pe venit.

Având în vedere dispoziţiile legale în vigoare de mai sus, se propune actualizarea procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, după cum urmează:

– actualizarea temeiului de drept şi a unor referinţe legislative;

– termenul de depunere a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit;

– redefinirea organului fiscal competent;

– aprobarea modelului şi conţinutului formularului prin care contribuabilul este notificat cu privire la obligaţiile declarative.

Share Button

Leave a Reply