Fiscalitate

Noul formular 394

image_pdfimage_print
În Monitorul Oficial nr. 242 din data de 1 aprilie 2016 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 1105 din data de 29 martie 2016 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (numit în continuare „Ordinul”).
Potrivit Ordinului, formularul 394 va face obiectul anumitor schimbări importante, printre care:
 • doar operațiunile efectuate începând cu luna iulie 2016 vor face obiectul raportării în noul formular 394;
 • operațiunile efectuate in perioada ianuarie 2016-iulie 2016 nu vor mai face obiectul raportării în noul formular 394 (prin declarații rectificative);
 • nu vor face obiectul declarației rectificative facturile primite în altă perioadă de raportare decât cea în care au fost emise;
 • trebuie raportate și operațiunile supuse regimurilor speciale (i.e. agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități);
 • se aduc clarificări cu privire la numărul de ordine/seria facturilor;
 • se definesc noțiunile de „factură stornată” și „factură anulată”;
 • sunt enumerate activitățile (ce pot fi actualizate) care trebuie selectate de către persoana impozabilă, în cazul în care au fost desfășurate;
 • pentru perioada 1 iulie 2016–31 decembrie 2016, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice, vor face obiectul raportării în lista de detaliu doar facturile a căror valoare individuală depășește plafonul de 10.000 lei;
 • se aduc clarificări cu privire la identificarea furnizorilor/prestatorilor/clienților care se califică drept persoane fizice;
 • se aduc clarificări cu privire la raportarea numărului facturilor care cuprind operațiuni supuse mai multor cote de TVA și/sau mai multe tipuri de bunuri/servicii;
 • se vor raporta și operațiunile supuse cotei de TVA de 24%.
Share Button

Leave a Reply