Fiscalitate

Proiect de Ordin al preşedintelui privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

image_pdfimage_print

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care la art. 46 alin. (6) reglementează faptul că actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie şi tipărit prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile in materie.

De asemenea, potrivit alin. (7) al aceluiaşi articol, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit de către organul fiscal central, noţiune nouă specifică unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ca urmare, ţinând cont de noul context legislativ, se impune elaborarea unui ordin al preşedintelui A.N.A.F. prin care sunt stabilite categorille de acte administrative fiscale şi procedurale care se emit de către organul fiscal central prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent.

Share Button

Leave a Reply