Fiscalitate

Ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturi financiare

image_pdfimage_print

Pe data de 28 aprilie 2016, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 328, Legea nr. 70 din 25 aprilie 2016 pentru Ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare.

De ce e relevant? Acordul are ca scop îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin dezvoltarea relațiilor dintre statele semnatare, cu privire la asistența reciprocă în domeniul fiscal.

Ratificarea Acordului mai sus menționat reprezintă un pas înainte pentru implementarea la nivelul legislației române a procedurii privind schimbul automat de informații.

Astfel, urmărind combaterea evaziunii fiscale și transparența în materie de fiscalitate, implementarea procedurii privind schimbul automat de informații vizează persoane raportoare precum persoane fizice, entități, etc.

Informații care fac obiectul raportării

Fiecare autoritate competentă va schimba anual cu cealaltă autoritate competentă cu care are în aplicare acest Acord, pe bază automată, informații referitoare la fiecare cont raportabil (indicând valuta în care este denominată suma vizată). Printre informațiile care fac obiectul raportării se includ:

  • numele, adresa, NIF-ul, data și locul nașterii ale fiecărei persoane raportabile (persoană fizică titulară a contului sau persoană fizică ce deține controlul asupra unei entități), precum și numele, adresa și NIF-ul entității (după caz);
  • numărul de cont (sau echivalentul funcțional);
  • numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare raportoare;
  • soldul sau valoarea unui cont la sfârșitul anului calendaristic relevant sau altă perioadă de raportare adecvată sau dacă contul a fost închis în timpul acelui an sau perioade, închiderea contului,
  • în cazul oricărui cont de custodie:

O suma brută totală a dobânzii, suma brută totală a dividendelor și suma brută totală a altor venituri realizate în legătură cu activele deținute în cont, în orice situație, plătite sau creditate în cont (sau în legătură cu contul) în timpul anului calendaristic sau altor perioade de raportare adecvate; și

O veniturile totale brute din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare plătite sau creditate din cont în timpul anului calendaristic sau al unor perioade de raportare adecvate în legătură cu care instituțiile financiare raportoare acționează în calitate de custode, broker, împuternicit sau în alt mod ca un agent pentru un titular de cont;

  • în cazul depozitarului de cont, suma totală brută a dobânzilor plătite sau creditate în cont în timpul anului calendaristic sau al altor perioade adecvate de raportare.

Acordul conține o Anexă în care sunt menționate statele care vor transmite dar nu vor și primi informațiile menționate mai  sus.

Momentul efectuării schimbului de informații

Informațiile vor fi schimbate începând cu anii specificați în Anexa F a Acordului, în nouă luni de la sfârșitul anului calendaristic la care se referă informațiile. De asemenea, Acordul va intra în vigoare între două autorități competente la ultima dintre următoarele date:

  • data la care cea de-a doua autoritate competentă a trimis notificarea de implementare către Secretariatul organismului de coordonare
  • data la care Convenția privind asistenta administrativa reciproca în domeniul fiscal a intrat în vigoare și produce efecte pentru ambele jurisdicții.

Anexele Acordului privind lista jurisdicțiilor nereciproce, metodele de transmitere, metodele specifice de protecție a datelor, chestionarul de confidențialitate și lista autorităților competente pentru care Acordul este în vigoare (i.e. Anexele A-E) urmează a fi completate.

 

Share Button

Leave a Reply