Fiscalitate

O nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare

image_pdfimage_print

Ministerul Finanţelor Publice anunţă că începând cu 30.05.2016 s-a deschis o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Cererile se înregistrează până în10.06.2016, inclusiv. Bugetul total alocat sesiunii este de 250 milioane de lei.

Toate informațiile necesare pentru accesarea finanțării nerambursabile sub forma ajutorului de stat se găsesc pe site-ul http://www.mfinante.ro la secțiunea Ajutor de stat.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă, prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Înregistrarea Cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se face exclusiv între 30.05 – 10.06.2016. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 30.05 – 10.06.2016 se restituie și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

În prima etapă de evaluare, Ministerul Finanțelor Publice verifică îndeplinirea condiţiilor de conformitate, a criteriilor de eligibilitate și calculează un punctaj în vederea încadrării în bugetul alocat schemei. Selectarea întreprinderilor solicitante de ajutor de stat se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Prima etapă de evaluare se încheie în maxim 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii. Rezultatele se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă. Sumele se acorda sub formă de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. Până în prezent, în baza schemei, au fost aprobate 25 de proiecte de investiții care vor genera 4.074 de noi locuri de muncă, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare de 111,3 milioane de lei.

Share Button

Leave a Reply