Tax Magazine

Tax Magazine nr. 05 mai 2016

Tax Magazine, nr. 05, mai 2016
image_pdfimage_print
 • Cosmin Flavius Costaș
  Examenul european al legislaţiei şi practicii administrative fiscale din România
 • Acțiuni preliminare în materie fiscală
  Acțiuni preliminare românești în materie fiscală pendinte pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (31 mai 2016)
 • Valentin Durigu, Alexandru Tudor
  E-Customs sau ce ne pregătește vama pe termen mediu
 • Otilia Bordea
  Consideraţii privind regimul juridic şi fiscal al împrumuturilor acordate societăţilor
 • Alexandra Maria Mureșan
  Obligațiile fiscale ale cluburilor sportive implicate în transferurile sportivilor profesioniști (II)
 • Cosmin Flavius Costaș
  Scurte considerații privind dreptul de a nu plăti cele mai mari impozite posibile
  Studiu de caz în materia taxei pe valoarea adăugată
 • Andrei Iancu
  Din nou, despre prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale suplimentare în cazul refacerii inspecţiei fiscale
 • Horațiu Sasu
  Formele cooperării administrative în domeniul fiscal la nivel european
 • Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
  Sinteză de jurisprudență privind aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (I)
  Jurisprudență fiscală națională
 • Jurisprudența fi scală a instanțelor europene
  Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în intervalul 27 aprilie – 6 iunie 2016
Share Button

3 comments on “Tax Magazine nr. 05 mai 2016

 1. Pingback: Din nou, despre prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale suplimentare în cazul refacerii inspecţiei fiscale | TaxNews

 2. Pingback: E-Customs sau ce ne pregătește vama pe termen mediu | TaxNews

 3. Pingback: Scurte consideraţii privind dreptul de a nu plăti cele mai mari impozite posibile. Studiu de caz în materia taxei pe valoarea adăugată | TaxNews

Leave a Reply