Fiscalitate

Radu și Asociații în colaborare cu EY România suspendă efectele unei decizii de impunere de peste 7 milioane de lei

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

În data de 25 mai 2016, echipa de avocați Radu și Asociații SPRL, alături de consultanţii fiscali din cadrul departamentului de TVA al EY România, a obținut pentru Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi suspendarea efectelor actelor administrative emise de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii.

Suspendarea priveşte o Decizie de impunere prin care au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare cu titlu de taxă pe valoare adăugată şi accesoriile aferente, urmare a refuzului organelor fiscale de a acorda dreptul de deducere pentru unele dintre achiziţiile intracomunitare de echipamente utilizate de către acest institut în activităţile de cercetare.

Astfel, organele fiscale au considerat că institutul nu-şi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adăugată aferentă achiziţiilor de echipamente utilizate în activitatea de cercetare, atâta timp cât rezultatele cercetării nu au fost transferate către finanţator prin intermediul contractului prin care acesta din urmă pune la dispoziția Institutului fondurile necesare efectuării de cercetări.

La o analiză sumară a problematicii juridice, analiză efectuată în acord cu limitările derivând din natura juridică a cererii de suspendare, instanța de judecată a apreciat că interpretarea dată de organele fiscale dispoziţiilor legale nu este aptă să confere actelor administrativ fiscale suspendate prezumţia de legalitate. Din analiza informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată, doar un procent de 10% din totalul cererilor de suspendare a diferitelor acte administrativ fiscale sunt admise de către instanțele judecătorești.

Concluziile decurgând din analiza succintă menţionată, alături de constatarea îndeplinirii condiţiilor legale necesare pentru dispunerea suspendării actelor administrativ fiscale, au condus la admiterea cererii de suspendare formulată în numele Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi.

Reușita obținută de Radu și Asociații este cu atât mai importantă cu cât problematica juridică dedusă judecăţii se caracterizează prin noutatea abordării de către organele fiscale şi presupune cu necesitate înţelegerea de către instanța de judecată a mecanismului taxei pe valoare adăugată prin raportare la particularităţile activităţii de cercetare-dezvoltare.

Share Button

Leave a Reply