Fiscalitate

Buletin fiscal nr. 21

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.884 / 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale, Monitorul Oficial nr. 496 / 4 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 4 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 7.788 / 2007, Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 7.789 / 2007 şi Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 4.936 / 2007.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.882 / 24 iunie 2016 privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România, Monitorul Oficial nr. 496 / 4 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 4 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 2.781 / 2014.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.888 / 24 iunie 2016 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă, Monitorul Oficial nr. 496 / 4 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 4 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3.477 / 2013.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.886 / 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane, Monitorul Oficial nr. 500 / 5 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 5 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 1.554 / 2009.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.887 / 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, Monitorul Oficial nr. 502 / 5 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 5 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 163 / 2015.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.890 / 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, Monitorul Oficial nr. 502 / 5 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 5 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 6.577 / 2008.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.885 / 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, Monitorul Oficial nr. 503 / 5 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 5 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 6.693 / 2010.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.892 / 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaraţiei vamale, Monitorul Oficial nr. 507 / 6 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 6 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 9.988 / 2006.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.883 / 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, Monitorul Oficial nr. 512 / 7 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 7 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 1.420 / 2014.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.893 / 24 iunie 2016 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun, Monitorul Oficial nr. 512 / 7 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 7 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 1.421 / 2014.

Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1.889 / 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun, Monitorul Oficial nr. 513 / 7 iulie 2016

Ordinul este în vigoare începând cu 7 iulie 2016 şi abrogă Ordinul Vicepreşedintelui ANAF nr. 1.111 / 2015.

Share Button

Leave a Reply