Legislație

Ministerul Finanțelor Publice pune în dezbatere publică Normele de aplicare a guvernanței corporative în întreprinderile publice

image_pdfimage_print

Normele metodologice pun în aplicare Legea nr. 111/2016, care completează Ordonanța 109/2011 și stabilesc regulile procedurii de selecție a managerilor profesioniști în întreprinderile de stat unde nu s-a aplicat guvernanța corporativă.

Acestea cuprind un cadru unitar pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pe post, a clasamentului acestora și procedura privind numirile finale. De asemenea, clarifică metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

Selecția trebuie să înceapă în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice.

Procedura de selecție, de stabilire a indicatorilor și a componentei variabile se bazează pe scrisoarea de așteptări și pe declarația de intenție. Pentru crearea unui cadru unitar sunt propuse:

– reguli generale pentru redactare precum și conținutul minim recomandat al scrisorii de așteptări și al declarației de intenție;

– elementele minime recomandate pentru forma și clauzele contractului de mandat care se încheie cu membrii consiliului de administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție, având în vedere obligațiile care le revin Ministerului Finanțelor Publice și autorităților publice tutelare.

Pentru o mai bună înțelegere a procedurilor, Ministerul Finanțelor Publice, în consultare cu ministerele de resort care au calitatea de autorități publice tutelare, poate publica ghiduri cu principiile și bunele practici în domeniul guvernanței corporative.

Normele metodologice și anexele pot fi consultate pe site-ul ministerului la rubrica Transparență decizională.

Share Button

Leave a Reply