Fiscalitate

ANAF propune modificări ale formularelor 091 și 098

image_pdfimage_print
Prin modificările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, a fost introdus un regim special pentru agricultori, aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2017.


Potrivit art. 315 indice 1 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal, în situaţia în care agricultorul care aplică regimul special realizează livrări intracomunitare cu produse agricole, prestări de servicii intracomunitare, achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii de servicii intracomunitare are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal.


De asemenea, în condițiile prevăzute de art. 317 alin. (9) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform acestui articol, pot solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Având în vedere cele de mai sus, este necesară completarea formularului (091) „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultori care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)”, utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art.317 din Codul fiscal, cu rubrici destinate persoanelor care aplică regimul special pentru agricultori și care efectuează livrări intracomunitare de bunuri agricole. În altă ordine de idei, direcțiile de specialitate din ANAF au solicitat introducerea în formularul 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată” a informațiilor referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității.


Solicitarea a fost motivată de faptul că la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate.
Totodată, se precizează că lipsa acestor informații conduce la un blocaj al procedurii de înregistrare în scopuri de TVA. Astfel, se propune completarea formularului 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”, precum şi a instrucţiunilor de completare ale acestuia.
– includerea în conținutul secțiunii “Alte date privind contribuabilul” a unei rubrici referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor, pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din
Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– extinderea formularului (098) cu o anexă, în care să fie cuprinse datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea și conducerea contabilității, conform art.10 alin. (3) din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Share Button

Leave a Reply