Piața muncii

Înalta Curte de Casație şi Justiţie admite o cerere de revizuire formulată de D&B David şi Baias pe motivul încălcării principiului priorității dreptului european

image_pdfimage_print

Într-o speţă recentă soluționată de Înalta Curte de Casaţie şi Justitie privind un concern german, o echipă de avocați specializați în drept fiscal a D&B David şi Baias, formată din Dan Dascălu (Partener), Mihai Boian (Avocat Senior) și Luiza Apostoiu (Avocat Asociat), a obținut o soluţie de admitere a unei cereri de revizuire împotriva unei hotărâri judecătorești definitive. Aceasta a fost formulată în baza motivului de revizuire prevăzut de art. 21 alin. 2) din Legea nr. 554/2004, constând în încălcarea principiului priorității dreptului european.

Astfel, prin decizia civilă ce a făcut obiectul revizuirii, instanța de recurs s-a fundamentat exclusiv pe interpretarea dispozițiilor dreptului național (în speță, art. 117 lit. h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal), conform cărora sunt scutite de la plata impozitului cu reținere la sursă, cu respectarea condițiilor prevăzute de textul legal menționat, „dividendele plătite de o persoană juridică română […], unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene”, concluzionând că intră sub incidența acestei scutiri doar dividendele plătite prin operațiuni monetare.

Cererea de revizuire formulată de avocații D&B David şi Baias a fost întemeiată pe încălcarea Directivei 90/435/CEE ale cărei dispoziții au făcut obiectul transpunerii în dreptul național prin adoptarea art.117 lit.h) din Codul fiscal şi care, atunci când scutește de plata impozitului prin reținere la sursa dividendele care îndeplinesc cerințele impuse de textul directivei, utilizează conceptul de ”distribuire” de dividende, iar nu de „plată” a lor, așa cum o face textul legii naționale.

“Această decizie se înscrie în soluțiile de referință ale Înaltei Curți, reflectând preocuparea manifestată atât la nivelul instanței supreme, cât şi la nivelul altor instanțe naționale,  pentru respectarea prevederilor dreptului european, chiar şi atunci când aceasta vine în contradicțiile cu legislaţia fiscală naţională. În plus, soluția din cauză este cu atât mai remarcabilă cu cât Înalta Curte a aplicat direct dreptul european, fără a mai aștepta o interpretare a acestuia de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Așteptăm cu mare interes motivarea instanței supreme, urmând să revenim cu detalii la momentul redactării deciziei de revizuire”, a precizat Dan Dascălu.

Despre D&B David şi Baias

D&B David si Baias este societatea de avocați corespondentă a PwC Romania, având în prezent peste 40 de avocați şi fiind integrată în rețeaua societăților de avocați corespondente PwC, care cuprinde mai mult de 2.000 de avocați în 75 de jurisdicții din întreaga lume. Echipa de litigii a D&B David si Baias este condusă de Dan Dascălu (Avocat Partener) şi este formata din 16 avocați, iar activitatea sa a fost recunoscută în mod constant de-a lungul timpului de către diferitele cataloage internaționale de profil. Echipa D&B David şi Baias condusă de Dan Dascălu este singura din România plasată în 2017 pe poziţia 1 la Secţiunea Taxe a publicaţiilor Legal 500 şi Chambers, în timp ce Dan Dascălu este situat pe poziţia 1  la categoria avocaţilor de  fiscalitate a catalogului Chambers (singura publicaţie cu o asemenea clasificare). De asemenea, aceeaşi echipă este inclusă în clasamentul de litigii Legal 500 pe poziţia 3, iar liderul său este inclus pe poziţia a 5-a.

Share Button

Leave a Reply