Fiscalitate

Referitor la formularul 010 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”

image_pdfimage_print

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr.342/10.05.2017, s-a adăugat rd.7 la secţiunea IV. „Alte date privind contribuabilul”, referitor la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, conform art. 10 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care au obligaţia completării şi depunerii “Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni/Declaraţiei de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, sunt:

  • persoanele juridice române;
  • asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;
  • deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;
  • reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Contribuabilii deja înregistraţi nu vor completa şi depune formularul 010 pentru declararea informațiilor solicitate prin rd.7 al sectiunii IV. „Alte date privind contribuabilul decât în situatia în care au intervenit alte modificări în datele declarate anterior. Acest formular se va depune de contribuabili, cu ocazia primei înregistrări fiscale sau cu ocazia declarării de menţiuni, ca urmare a modificării datelor declarate anterior, caz în care vor completa în mod corespunzător şi rd.7 al secţiunii IV. „Alte date privind contribuabilul”, respectându-se termenul de 15 zile prevăzut la art.88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Share Button

Leave a Reply