Legislație

Buletin legislativ. Mai 2017

image_pdfimage_print

Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal
Hotărârea de Guvern nr. 284/27 aprilie 2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017
– Hotărârea modifică și completează Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Formulare fiscale
Declaraţia 010
Ordinul nr. 1382/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10 mai 2017
Ordinul înlocuiește Anexa 1 a Ordinului nr. 3698/2015 cu privire la formatul, conținutul și instrucțiunile de completare ale Declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (Formularul 010).

Ca urmare a modificărilor aduse formularului, contribuabilul va trebui să declare dacă contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform Legii contabilității nr. 82/1991. De asemenea, a fost introdusă o nouă anexă în formularul 010, care va trebui completată de contribuabil cu detalii privind furnizorul de servicii contabile și contractul încheiat cu furnizorul respectiv.

Declaraţiile 091, 098
Ordinul nr. 1381/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10 mai 2017
Ordinul modifică denumirea formularului 091, precum și formatul și conținutul declaratiilor:
– 091 (Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/ Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri); și
– 098 (Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)
incluse în Anexa 1, respectiv Anexa 4 a Ordinului nr. 631/2016.

Similar modificărilor aduse declaraţiei 010, în cazul declaraţiei 098, contribuabilul va trebui să declare dacă contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform Legii contabilității nr. 82/1991. De asemenea, a fost introdusă o nouă anexă în formularul 098, care va trebui completată de contribuabil cu detalii privind furnizorul de servicii contabile și contractul încheiat cu furnizorul respectiv.

Formularul 014
Ordinul nr. 1546/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 401/29 mai 2017
Ordinul modifică și aprobă noul format al formularului 014 (Notificare privind modificarea anului fiscal) precum și conținutul și instrucțiunile de completare ale acestui formular.

Aspecte procedurale
Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

Ordinul nr. 1024/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 321/4 mai 2017
Ordinul modifică Anexele 1-5 ale Ordinului nr. 560/2016 pentru administrarea şi monitorizarea contribuabililor mijlocii. Diverse modifcări au fost introduse în legătură cu Procedura (Anexa 1 a Ordinului anterior menționat), precum modelul şi conţinutul formularelor conexe (Anexele 2-5).
Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/ organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

Ordinul nr. 660/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 368/17 mai 2017
Ordinul aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între autoritățile fiscale și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.
La data intrării în vigoare a acestui Ordin se abrogă Ordinul nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de tarnsmitere la distanță între autoritățile fiscale și persoane fizice.
Procedura de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare

Ordinul nr. 1517/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 398/26 mai 2017
Ordinul aprobă respectiva Procedura care va fi implementată la nivelul autorităților fiscale din România, așa cum va fi cazul pentru fiecare tip de contribuabil.

Ordinul nr. 769/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 410/31 mai 2017
Ordinul a abrogat Ordinul nr. 2389/2010 privind Procedura de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Diverse
Scheme de ajutor de stat – nouă sesiune de finanţare în baza H.G. 332/2014
Anunț privind deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de noi locuri de muncă
Anunțul aduce la cunoștință deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de noi locuri de muncă, ce se va desfășura în perioada 12-23 iunie 2017 (inclusiv).

Ratificarea Protocolului pentru modificarea Convenţiei dintre Republica Uzbekistan şi România privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale

Decretul nr. 451/8 mai 2017 pentru promulgarea Legii nr. 98/9 mai 2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 348/11 mai 2017
Legea ratifică Protocolul semnat la București la data de 4 iulie 2016 pentru modificarea Convenției dintre Republica Uzbekistan și România pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la data de 6 iunie 1996.
Ambele State Contractante își vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, că au îndeplinit procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a Protocolului. Acesta va intra în vigoare la data ultimei notificări și va intra în vigoare la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a intervenit intrarea în vigoare.

Ratificarea Acordului dintre Republica Populară Chineză şi România pentru eliminarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale

Decretul nr. 452/8 mai 2017 pentru promulgarea Legii nr. 99/9 mai 2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 351/12 mai 2017
Legea ratifică Acordul dintre Republica Populară Chineză și România pentru eliminarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București la 4 iulie 2016.
Ambele state contractante își vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, că au îndeplinit procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a Acordului. Acesta intră în vigoare în a treizecea zi de la primirea ultimei notificări și va avea efect asupra veniturilor obținute în cursul anilor fiscali care încep la data sau după data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a intervenit intrarea în vigoare.
La data intrării în vigoare a noului Acord, precedentul Acord dintre Republica Populară Chineză și Guvernul României, încheiat la Beijing la data de 16 ianuarie 1991, îşi incetează valabilitatea şi va înceta să se mai aplice la data la care noul Acord va produce efecte.
Consiliul UE adoptă Directiva 2017/952 (ATAD 2) pentru a adresa tratamentele neuniforme hibride cu țările terțe
Consiliul Uniunii Europene a adoptat la data de 29 mai 2017 Directiva 2017/952 de modificare a Directivei privind combaterea evaziunii fiscale (ATAD).
Prezenta Directivă, cunoscută sub numele de ATAD 2, extinde domeniul de aplicare al ATAD in ceea ce priveste tratamentele neuniforme hibride care implică țări terțe (i.e. țări non-UE). În plus, ATAD 2 cuprinde forme de tratamente neuniforme hibride care nu sunt acoperite de ATAD.
Statele membre vor avea obligația ca până la 1 ianuarie 2020 să transpună Directiva în legile și reglementările naționale (1 ianuarie 2022 pentru punerea în aplicare a normelor privind elemente hibride inversate).

Share Button

Leave a Reply