Fiscalitate, Legislație

Buletin fiscal. Iunie 2017

image_pdfimage_print

Ordinul privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Ordinul nr. 409/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017 – in vigoare de la 1 iulie 2017

Am sumarizat în cele ce urmează cele mai importante modificări şi completări aduse de Ordin în ceea ce privește scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor aplicabilă în cazul activităților de creare de programe pentru calculator.

I. Codul fiscal

Ordinul completează prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și înlocuiește Ordinul nr. 872/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.

Dispoziții generale

Ordinul reintroduce condiția privind valoarea minima a veniturilor anuale înregistrate de angajator în anul fiscal precedent, care este de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutire de impozit pe venit. Scutirea se aplică angajaților eligibili, fără a fi condiționată de contribuția fiecăruia la realizarea plafonului minim de venit anual. Ordinul elimină condiția prevăzută în reglementarea anterioară ce impunea ca activitățile de creare de programe să se realizeze în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final.

Share Button

Leave a Reply