Legislație

Buletin legislativ. Iunie 2017

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Modificări aduse Codului Fiscal

Ordinul nr. 409/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 468/22 iunie 2017

Vă rugăm să consultaţi Buletinul Fiscal nr. 13/iunie 2017 pentru mai multe detalii.

Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 440/14 iunie 2017

Ordonanța introduce articole noi în Codul Fiscal cu privire la:

– Scutire de la plata impozitului pentru activități de cercetaredezvoltare pentru care se introduc următoarele condiții:

  •  se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare, cu indicatori de rezultate definiți;
  •  se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului;
  •  statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activități desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare proiect.

– Accize:

  •  excepții specifice de la regimul accizelor nearmonizate aplicabile pentru anumite produse din tutun încălzit (cu încadrarea tarifară NC 24039990; şi
  • restituiri speciale pentru produsele din tutun încălzit menționate mai sus.

Modificări aduse Codului de Procedură Fiscală

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală în vederea implementării schimbului automat obligatoriu de informații cu privire la raportul pentru fiecare țară în parte, publicat în Monitorul Oficial nr. 438 / 13 iunie 2017

Ordonanța de Urgență aduce modificări ale Codului de Procedură Fiscală pentru a implementa schimbul automat obligatoriu de informaţii cu privire la raportul pentru fiecare țară în parte, ca urmare a adoptării Directivei (UE) 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 de modificare a Directivei 2011/16/EU în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal.

Ordonanța de Urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial (13 iunie 2017) şi transpune Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului, fără a aduce modificări semnificative.

Vă rugăm să consultaţi Buletinul Fiscal Preţuri de transfer din iunie 2017 pentru mai multe detalii. 

Reglementări Contabile

Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 463 / 21 iunie 2017

Vă rugăm să consultaţi Buletinul Fiscal nr. 12 / iunie 2017 pentru mai multe detalii.

Diverse

Sistemul unitar de pensii publice Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 504/30 iunie 2017

Legea reglementează o derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Astfel, se impune un indice de corecție de 1,14 pentru întregul an 2017, fără a se mai modifica la 1,05 începând cu 1 iulie 2017.

Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini

Ordinul nr. 689/2017 pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini – în vigoare de la 21 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 465 /21 iunie 2017

Ordinul aprobă procedura de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale. De asemenea, stabilește Comisia din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat care va duce la îndeplinire prevederile acestui ordin.

Scheme de ajutor de stat

Ordinul nr. 692 / 12 iunie 2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici şi mijlocii “Start-up Nation – Romania”, publicat în Monitorul Oficial nr. 431 / 12 iunie 2017

Ordinul aprobă o schemă de ajutor ”de minimis” ce are ca obiectiv stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserţia pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate, şomerilor şi absolvenţilor, creşterea investiţiilor în tehnologii noi inovative. Pot beneficia de ajutor de stat intreprinderile mici si mijlocii ce indeplinesc anumite conditii prevazute expres in schema de ajutor de stat.

Ajutorul de stat consta in alocaţii financiare nerambursabile de maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului. Schema de ajutor de stat este valabila până la 31 decembrie 2020, plăţile urmand a fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul alocat schemei pentru anul 2017 este de 1.713.798.000 lei şi bugetul estimativ anual pentru perioada 2018 – 2020 este de 2.000.000.000 lei. Pentru anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de beneficiari.

Bază de impozitare comună / Bază fiscală consolidată comună a societăţilor

Hotărârea nr. 45 / 30 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană – COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) – COM (2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor – COM (2016)685, publicată in Monitorul Oficial nr. 416 / 6 iunie 2017

Decizia prezintă anumite remarci în legătură cu cele două directive propuse de Consiliu în data de 25 octombrie 2016 privind baza de impozitare comună (CCTB), respectiv baza fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB). În principiu, inițiativele şi propunerea de reformare a sistemului fiscal sunt susținute, însă se fac anumite remarci, cum ar fi :

  •  consideră că societățile mari sunt împotrivia obligativității raportării CCCTB, în timp ce IMM-urile, ONG-urile şi persoanele fizice susțin obligativitatea;
  • ţinând cont de experienţa României, consideră că este necesar ca activitățile de cercetare-dezvoltare să fie certificate la nivel national;
  • consideră necesară introducerea în directivă a unei prevederi care să delimiteze tipurile de cheltuieli eligibile pentru facilitarea fiscală propusă;
  • nu susţine opțiunea de a beneficia de stimulentul fiscal pentru activități de cercetare-dezvoltare fie în forma creditului fiscal sau pentru supradeducere (ci consideră potrivit stimulentul acordat sub forma supradeducerii fiscal);
  • desi susţine, în principiu, implementarea celor două directive în două etape, are rezerve pentru cea de-a doua etapă (respectiv CCCTB), ţinând cont de posibilul impact asupra veniturilor bugetare naţionale.
Share Button

Leave a Reply