Fiscalitate

Buletin fiscal. Iulie 2017

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Conform prevederilor OMFP 660/2017, începând cu data de 1 iulie 2017, Spațiul Privat Virtual (“SPV“) a fost extins și în cazul persoanelor impozabile și persoanelor impozabile fără personalitate juridică.

Așteptarea este ca SPV să permită accesul electronic la un mediu online care ar putea facilita corespondența cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (“ANAF”) și cu Ministerul Finanțelor din România. Pe termen lung, se preconizează ca SPV va permite și depunerea efectivă a tuturor declarațiilor fiscale. Trecerea la un mediu electronic este percepută drept o aliniere a strategiei naționale a autorităților fiscale din România (“AFR”) la tendința existentă la nivel global și o reacție așteptată având în vedere creșterea în volum a tranzacțiilor, precum și nevoia unui schimb rapid de informații cu contribuabilii.

Ce este SPV?

SPV este un portal care permite contribuabililor să comunice online cu Ministerul Finanțelor și cu ANAF. Prin intermediul SPV, contribuabilii vor putea să facă schimb de/ să solicite informații de la autoritățile fiscale și vor avea acces direct la întreaga arhivă de comunicare.

De ce să utilizăm SPV?

Se așteaptă ca SPV să reprezinte o alternativă mai rapidă și mai de încredere decât comunicarea prin poștă sau comunicarea în persoană la ghișeul ANAF.

SPV va putea fi utilizat de către AFR și contribuabili pentru a face schimb de informații, a scrie adrese, plângeri, a contesta decizii, a solicita întâlniri. Mai mult, contribuabilii vor putea solicita/primi documente oficiale cum ar fi certificate fiscale, caziere fiscale, transmite sau primi documente fiscale administrative și ordine executive: decizii de impozitare, notificări și cereri pentru subvenții de stat. SPV permite accesul și la o arhivă pe doi ani a istoricului de comunicare online și la informații actuale cu privire la obligațiile de plată ale contribuabilului.

Pe baza legislației, documentele comunicate prin intermediul SPV au același statut legal ca și cele comunicate prin poștă sau la ghișeu.

Totuși, trebuie avut în vedere faptul că documentele comunicate prin intermediul SPV nu vor mai fi comunicate si prin alte mijloace (de exemplu, poștă). Prin urmare, este recomandabil ca persoanele impozabile care se înregistrează pe acest portal online să aibă implementate procese corespunzătoare pentru a monitoriza în mod eficient orice comunicare primită sau transmisă și a reduce riscul de pierdere a unei informații și/sau a unei comunicări.

Cum se face înscrierea la SPV?

Accesul la portalul SPV pentru persoanele juridice impozabile se face prin completarea, semnarea electronică și transmiterea Formularului C800 la Autoritățile Fiscale din România. Având în vedere cele de mai sus, depunerea cererii pentru un certificat electronic (semnătură) cu scopul de a permite efectiv entității să semneze formularul precedă depunerea cererii pentru accesul la SVP.

Cum poate EY să acorde asistență?

Luând în considerare valoarea adăugată adusă de un astfel de portal online, echipa EY va sta la dispoziție pentru asistenta cu privire la:

– Obținerea accesului la SVP prin utilizarea semnăturilor electronice EY sau acordând asistență entității în ceea ce privește obținerea semnăturii electronice;

– Monitorizarea în continuare a SVP și informarea corespunzătoare a entității cu privire la orice corespondență cu autoritățile.

Pentru a finaliza cu succes înregistrarea în SPV, suntem disponibili pentru o discuție cu scopul de a evalua poziția dumneavoastră și pașii necesari pentru a continua procesul mai departe. În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la punctele abordate mai sus sau întrebări referitoare la aspecte care nu au fost abordate în adresa prezentă, vă rugăm să ne contactați. Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: Jean-Marc Cambien, Partener – Impozite Indirecte.

Email: office@ro.ey.com

Share Button

Leave a Reply