Fiscalitate

Modificări ale Codului fiscal

image_pdfimage_print

În data de 21 iulie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cu câteva excepții, menționate mai jos, data de intrare în vigoare a noilor prevederi este 24 iulie 2017.

Redăm mai jos cele mai importante modificări sau clarificări de regim fiscal.

Impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Începând cu 1 ianuarie 2018, ies de sub  incidența impozitului pe profit asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, în afara cazului în care obțin venituri din exploatarea de proprietăți comune, potrivit legii.
În cazul microîntreprinderilor care în cursul anului și-au majorat capitalul social și au devenit plătitoare de impozit pe profit, pentru aplicarea facilității fiscale referitoare la profitul reinvestit, se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în active prevăzute de lege, puse în funcțiune începând cu trimestrul în care au devenit plătitoare de impozit pe profit.
Cu intrare în vigoare de la 1 octombrie 2017, se extinde aria de aplicabilitate a prevederilor privind deductibilitatea bunurilor de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, astfel încât să includă și situațiile prevăzute de legislația privind diminuarea risipei alimentare.
Regimul fiscal al microîntreprinderilor este aplicabil și persoanelor juridice române care intră sub incidența Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități (bar, restaurant, hotel etc.), prevederile Codului fiscal prevalând față de prevederile acestei legi.
Share Button

Leave a Reply