Fiscalitate, Impozit pe venit

Potențiale modificări aduse mecanismului de plată defalcată a TVA

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Modificări preconizate a fi aduse mecanismului de plată defalcată a TVA

Pe baza discuțiilor purtate în Camera Deputaților, prezentăm în continuare principalele modificări preconizate a fi aduse Ordonanței de Guvern 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Aceste modificări sunt încă supuse dezbaterii parlamentare.

Principalele amendamente sunt următoarele: Sunt obligați să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA, persoanele înregistrate în scopuri de TVA care se află în una din următoarele situații:

1. la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale restante privind TVA, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în conditiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, mai mari de 15.000 lei pentru contribuabili mari, 10.000 lei pentru contribuabili mijlocii, 5.000 lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la 31 ianuarie 2018;

2. începand cu 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA neachitate în termen de 60 zile de la scadentă, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 lei pentru contribuabili mari, 10.000 lei pentru contribuabili mijlocii, 5.000 lei pentru restul contribuabililor;

3. se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Persoanele neînregistrate în scopuri de TVA, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, stabilite sau nestabilite în România nu au obligația să plătească în contul de TVA al furnizorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA.

Anumite operațiuni au fost exceptate de la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA, cum ar fi:

  • plătile efectuate în numele altei persoane;
  • finanțările acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor;
  • plățile efectuate în natură;
  • compensările.

Se introduce posibilitatea de a plăți din contul de TVA și alte obligații bugetare în afară de TVA achitată la bugetul de stat.

Furnizorul poate corecta plata eronată a beneficiarului în alt cont decât cel de TVA, fără a fi aplicabilă o sancțiune la nivelul beneficiarului.

Amenda de 50% din valoarea plății eronate a fost înlocuită de o penalitate de 0,06%/zi.

În cazul sumelor puse într-un cont de garanții/cont escrow/alt cont similar la dispoziția furnizorului, la momentul eliberarii sumelor, furnizorul are obligația să vireze TVA aferentă în contul de TVA propriu în termen de 30 zile lucrătoare.

Contribuabilii înregistratrați în scopuri de TVA care nu aplică mecanismul plății defalcate a TVA sunt obligați să platească defalcat din contul curent valoarea TVA aferentă achizițiilor efectuate de la contribuabiliii care aplică acest mecanism în contul de TVA al acestora.

Se va acorda facilitatea privind reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor pe întreaga perioadă a aplicarii opționale a mecanismului plății defalcate a TVA.

Ce putem face?

Vă recomandăm să aveți în vedere ajustarea sistemelor informatice și a proceselor de încasări și plăți. De asemenea, e recomandabilă verificarea fișelor pe plătitor pentru a identifica eventuale erori în plata obligațiilor de TVA.
Autor: Costin Manta – Tax Senior Manager

Share Button

Leave a Reply